Hỏi về kết quả giải quyết Đơn tố cáo

Ngày 10/8/2017, tôi đã gửi đơn tố cáo tới Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đến nay là 30 ngày mà tôi chưa nhận được thông báo thụ lý giải quyết Vậy tôi xin hỏi, Đơn của tôi đã được chuyển tới Chủ tịch UBND TP Hà Nôi hay chưa? Nếu tới rồi thì việc xử lý giải quyết đến đâu cho tôi được biết? Trân trọng cảm ơn

Người hỏi: Nguyễn Đình Chiến ( 10:48 08/09/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

Do trong câu hỏi ông không cung cấp rõ thông tin về Cơ quan, đơn vị ông gửi Đơn tố cáo; Hình thức gửi đơn của ông như: trực tiếp tại trụ sở Ban tiếp công dân hay gửi qua bưu điện,…

Để biết thông tin về việc đơn Tố cáo của ông đã được giải quyết hay chưa, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đề nghị ông vui lòng liên hệ trực tiếp đến đơn vị, cơ quan ông đã gửi đơn để được trả lời theo đúng quy định.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:25 13/09/2017)

Những câu hỏi khác