Quy định về mở cửa sổ, ô thoáng, lỗ thông hơi trong xây dựng

Xin cho hỏi: Các hộ gia đình chúng tôi cùng mua đất phân lô của cùng 01 chủ đất, chủ đất có để lại đất phía trước với diện tích bề ngang là 1,7 mét để làm lối đi chung cho các hộ mua đất ( lối đi này không thể hiện trên sổ đỏ của các hộ mà thể hiện trên sổ đỏ của chủ đất cũ), các hộ chúng tôi tận dụng mặt cống thoát nước chung của cả khu ở phía trước có chiều rộng là 0,5 mét. Như vậy lối đi hiện tại của các hộ chúng tôi có bề rộng là 2,2m. Hiện nay gia đình phía trước các hộ chúng tôi thực hiện xây dựng nhà ở và trổ cửa sổ, lỗ thông hơi sang nhà chúng tôi khi chưa có sự đồng ý của các hộ gia đình nhà chúng tôi. Cho hỏi như vậy có đúng không? họ có được mở cửa số, lỗ thông hơi không?

Người hỏi: Chu Văn Học ( 11:32 08/09/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

Tại khoản 1, Điều 178, Luật Dân sự 2015 Quy định về trổ cửa nhìn sang bất động sản liền kề thì: Chủ sở hữu nhà chỉ được trổ cửa ra vào, cửa sổ quay sang nhà bên cạnh, nhà đối diện và đường đi chung theo quy định của pháp luật về xây dựng.

Theo khoản 2.8.12, Điều 2.8, Chương II Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCXDVN 01:2008/BXD do Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 3/4/2008 quy định:

2.8.12. Quan hệ với các công trình bên cạnh:

Công trình không được vi phạm ranh giới:

- Không bộ phận nào của ngôi nhà kể cả thiết bị, đường ống, phần ngầm dưới đất (móng, đường ống), được vượt quá ranh giới với lô đất bên cạnh;

- Không được xả nước mưa, nước thải các loại (kể cả nước ngưng tụ của máy lạnh), khí bụi, khí thải sang nhà bên cạnh.”

Mục 6.4.3, Tiêu chuẩn thiết kế nhà ở riêng lẻ 9411:2012 năm 2012 (chuyển đổi từ TCXDVN 353:2005)  quy định: Không được phép mở cửa đi, cửa sổ, cửa thông gió nếu tường nhà xây sát với ranh giới lô đất hoặc ranh giới nền nhà thuộc quyền sử dụng của người khác. Chỉ được phép mở cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nếu tường xây cách ranh giới lô đất, ranh giới nền nhà bên cạnh từ 2,0 m trở lên.

 

Căn cứ vào các quy định trên thì khi xây dựng nhà ở, chủ sở hữu nhà ở vẫn được phép xây dựng cửa đi, cửa sổ, lỗ thông hơi nhưng phải đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn được quy định tại các điều khoản trên. Đồng thời, nếu ông xét việc làm cửa sổ, lỗ thông hơi của hàng xóm sang hướng nhà của ông là không đúng theo các tiêu chuẩn quy định trong văn bản, ông có thể thực hiện việc kiến nghị lên UBND cấp phường, xã nơi ông có nhà ở để được xử lý theo đúng thẩm quyền.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:19 11/09/2017)

Những câu hỏi khác