Xác nhận của UBND cấp xã

Tôi muốn hỏi: có những thủ tục mà không có trong bộ TTHC nhưng có những cơ quan họ yêu cầu phải xác nhận có HKTT hoặc chữ ký thì có tạo điều kiện cho công dân xác nhận được không. Ví dụ: như hợp đồng đi lao động của Đài Loan 1 bên là công dân của xã và một bên là cty có đóng dấu nhưng bên cty họ yêu cầu phải có xác nhận của chính quyền địa phương. Nếu xã nhận có HKTT thì có sao không và đúng luật không? Thứ 2 tôi muốn hỏi thủ tục cấp GCNQSD đất lần đầu ở nông thôn thì cấp xã có được thu lệ phí không, nếu có thì bao nhiêu?

Người hỏi: huong ( 20:39 08/09/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

1. Tại điểm g, h, khoản 2, Điều 8, Thông tư 23/2014/TTLT-BTP-BNV quy định về thẩm quyền của UBND cấp xã đối với lĩnh vực tư pháp như sau:

g) Quản lý, đăng ký hộ tịch; thực hiện một số việc về quốc tịch tại cấp xã theo quy định của pháp luật;

h) Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt; chứng thực các việc khác theo quy định của pháp luật;

2. Tại thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất tại cấp xã, phường, thị trấn quy định về phần lệ phí như sau:

Lệ phí (không bao gồm lệ phí trước bạ): Đối với đối tượng không được miễn: - Lệ phí trường hợp cấp Giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): + Các phường thuộc quận, thị xã: 25.000 đồng/giấy; + Khu vực khác: 10.000 đồng/ giấy. - Lệ phí trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: + Các phường thuộc quận, thị xã: 100.000 đồng/giấy; + Khu vực khác: 50.000 đồng/ giấy. - Lệ phí trích lục bản đồ địa chính (nếu có): + Các phường thuộc quận, thị xã: 15.000 đồng/văn bản; + Khu vực khác: 7.000 đồng/văn bản.

Mời bà tham khảo chi tiết, thủ tục trên tại đây.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:24 13/09/2017)

Những câu hỏi khác