Làm lại giấy khai sinh

Cháu sinh năm 1993, khi cháu sinh ra mẹ cháu đã làm giấy khai sinh cho cháu là giấy khai sinh bản gốc . Do ba mẹ cháu lý hôn, khi đi mẹ cháu đã mang giấy khai sinh bản gốc của cháu đi, ba cháu ở nhà đã khai lại giấy khai sinh cho cháu vào năm 1998 nhưng sai ngày, tháng sinh của cháu, tên mẹ cháu thiếu chữ "Thị". Hiện nay tất cả các giấy tờ của cháu đều theo giấy khai sinh ba cháu khai sại Vậy cháu xin phép hỏi cháu có thể làm lại giấy khai sinh và các giấy tờ khác giống bản gốc mẹ cháu đã khai không ạ? (Vì sử dụng giấy khai sinh bản do ba cháu khai lại thì không chứng minh được cháu là con của mẹ cháu ạ)!

Người hỏi: Nguyễn Quỳnh Phương ( 14:56 11/09/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.
Về vấn đề này, xin được trả lời bạn như sau:
 
Để đăng ký lại khai sinh bạn có thể trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện việc đăng ký lại khai sinh; - Người thực hiện đăng ký lại khai sinh có thể trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền hoặc gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính.
 
Thành phần hồ sơ của thủ tục bao gồm:
 
* Giấy tờ phải xuất trình
- Hộ chiếu hoặc chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu đăng ký lại khai sinh. 
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú để xác định thẩm quyền đăng ký lại khai sinh (trong giai đoạn Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc chưa được xây dựng xong và thực hiện thống nhất trên toàn quốc). 
Trường hợp gửi hồ sơ qua hệ thống bưu chính thì phải gửi kèm theo bản sao có chứng thực các giấy tờ phải xuất trình nêu trên.
* Giấy tờ phải nộp
- Tờ khai đăng ký lại khai sinh theo mẫu, trong đó có cam đoan của người yêu cầu về việc đã đăng ký khai sinh nhưng không lưu giữ được bản chính Giấy khai sinh.
- Bản sao toàn bộ hồ sơ, giấy tờ của người yêu cầu hoặc hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác trong đó có thông tin liên quan đến nội dung khai sinh, gồm:
+ Bản sao Giấy khai sinh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao được công chứng, chứng thực hợp lệ, bản sao được cấp từ Sổ đăng ký khai sinh). 
+ Bản chính hoặc bản sao giấy tờ có giá trị thay thế Giấy khai sinh được cấp trước năm 1945 ở miền Bắc và trước năm 1975 ở miền Nam. 
+ Trường hợp người yêu cầu không có giấy tờ trên thì giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hợp lệ sau đây là cơ sở để xác định nội dung đăng ký lại khai sinh: Giấy chứng minh nhân dân, Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú, giấy tờ chứng minh về nơi cư trú; Bằng tốt nghiệp, Giấy chứng nhận, Chứng chỉ, Học bạ, Hồ sơ học tập do cơ quan đào tạo, quản lý giáo dục có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận; Giấy tờ khác có thông tin về họ, chữ đệm, tên, ngày, tháng, năm sinh của cá nhân; Giấy tờ chứng minh quan hệ cha con, mẹ con.
Người yêu cầu đăng ký khai sinh có trách nhiệm nộp đầy đủ bản sao các giấy tờ nêu trên (nếu có) và phải cam đoan đã nộp đủ các giấy tờ mình có. Trường hợp người yêu cầu đăng ký khai sinh cam đoan không đúng sự thật, cố ý chỉ nộp bản sao giấy tờ có lợi để đăng ký khai sinh thì việc đăng ký khai sinh không có giá trị pháp lý. 
Số lượng hồ sơ 01 bộ
 
Chi tiết bạn xem tại Thủ tục Đăng ký lại Khai sinh trong mục Dịch vụ Công của Cổng GTĐT Hà Nội 
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:24 13/09/2017)

Những câu hỏi khác