Lĩnh vực quản lý cấp nước sạch tại đô thị và nông thôn của các huyện trên địa bàn TP. Hà Nội

Chào các anh chị, em hiện tại đang công tác tại Phòng Quản lý đô thị cấp huyện, trong quá trình thực hiện tham mưu văn bản em có 1 số vướng mắc như sau mong các anh, chị giải đáp giúp: UBND Thành phố Hà Nội ban hành quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND Thành Phố Hà Nội về việc ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã, trong đó: + Tại Biểu mẫu 10: Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Kinh tế: "III. Về lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn (Nhiệm vụ trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp áp dụng đối với huyện, thị xã và các quận còn sản xuất nông nghiệp; nhiệm vụ phát triển nông thôn chỉ thực hiện trên địa bàn các xã thuộc các huyện, thị xã): 5. Phối hợp tổ chức bảo vệ đê điều, hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn; công trình nuôi trồng thủy sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống thiên tai; quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 6. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo Ủy ban nhân dân quận (huyện, thị xã) việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn quận (huyện, thị xã) về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thủy sản và muôi; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, di dân tái định cư trong nông nghiệp, nông thôn” + Tại Biểu mẫu 11 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị, trong đó: * Đối với Phòng Quản lý đô thị thuộc UBND huyện, thị xã: tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; giao thông vận tải; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: Cấp nước, thoát nước đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng, cây xanh; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật); nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng trên địa bàn quận (huyện, thị xã) theo quy định của pháp luật; và phân công, phân cấp của UBND thành phố Hà Nội. * 13. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn quận (huyện, thị xã) theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. => Vậy, đối với lĩnh vực cấp nước sạch tại khu vực đô thị và nông thôn của cấp huyện, thì Phòng Kinh tế hay là Phòng Quản lý đô thị là cơ quan thường trực, đầu mối giúp UBND huyện quản lý lĩnh vực này, hay trách nhiệm của các Phòng đến đâu, có sự chồng chéo các nhiệm vụ giữa 2 phòng trong công tác quản lý này không. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Nguyễn Danh Trường ( 21:50 12/09/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

Tại Điều 2, Quyết định số 1414/QĐ-UBND ngày24/02/2017 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về ban hành mẫu Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội thì:

 

Căn cứ các mẫu Quyết định (ban hành kèm theo Quyết định này) và thực tiễn quản lý, UBND quận, huyện, thị xã ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận, huyện, thị xã phù hợp với các quy định của pháp luật của Thành phố.

 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì UBND quận, huyện, thị xã sẽ căn cứ vào các mẫu Quyết định cùng với thực tiễn quản lý tại địa phương, trên cơ sở đó sẽ ban hành các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban quận, huyện, thị xã phù hợp với các quy định của pháp luật và của Thành phố. Do vậy, nếu ông đang thực hiện tham mưu văn bản đối với Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cụ thể tại đơn vị, ông cần căn cứ vào tình hình quản lý thực tiễn tại địa phương của ông, để từ đó quy định ra các chức năng nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể đối với từng phòng ban chuyên môn phù hợp với các quy định của pháp luật và của Thành phố.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:15 13/09/2017)

Những câu hỏi khác