Luật Giao thông

Có GPLX hạng D có được phép lái xe đầu kéo không có rơ moóc phía sau được không?

Người hỏi: Phạm Văn Tư ( 15:32 04/10/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi

Về câu hỏi này chúng tôi xin trả lời như sau:

 

Tại Khoản 9, Điều 16, Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT quy định về loại xe được lái đối với bằng lái xe hạng D như sau:

9. Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

 

Trong các loại xe quy định đối với giấy phép lái xe hạng B1, B2, C được quy định tại khoản 6, Khoản 7, Khoản 8, Điều 16 của Thông tư 12/2017/TT-BGTVT như sau:

6. Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

b) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

c) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

7. Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

b) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

 

8. Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

a) Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

b) Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

c) Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

 

Do đó, căn cứ vào quy định trên cùng với thông tin ông cung cấp, nếu ông hiện tại đang có bằng lái xe hạng D thì có thể lái được loại xe đầu kéo rơ moóc.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:00 05/10/2017)

Những câu hỏi khác