Làm thẻ căn cước

Xin hỏi tôi có địa chỉ thường trú ở Nam Định nhưng do không có thời gian về quê làm thẻ căn cước thì thôi có thể đến đâu tại Hà Nội để làm thẻ, tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Thủy ( 11:48 05/11/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội
Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
Theo Điều 26, mục 2, Chương III, Luật số 59/2014/QH13 Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 đã quy định nơi làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
Công dân có thể lựa chọn một trong các nơi sau đây để làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân:
 +  Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Bộ Công an;
+  Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
+  Tại cơ quan quản lý căn cước công dân của Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương;
+ Cơ quan quản lý căn cước công dân có thẩm quyền tổ chức làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân tại xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị hoặc tại chỗ ở của công dân trong trường hợp cần thiết.
Tại Hà Nội để thực hiện thủ tục làm thẻ căn cước công dân tại: Phòng CS Quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ: Số 44 Phạm Ngọc Thạch - Đống Đa - Hà Nội.
Để có thêm thông tin về thủ tục Căn cước công dân bà có thể tham khảo các 2 thủ tục trên Trang thông tin điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố Hà Nội:
- Thủ tục số thứ tự 201: Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
- Thủ tục số thứ tự 203: Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Hoặc bà có thể liên hệ đến:
Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
Địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:40 08/11/2017)

Những câu hỏi khác