Trình tự thủ tục xin cấp đất nông nghiệp để sản xuất

Căn cứ theo luật đất đai từ trước đến nay mỗi xã được để lại 5% tổng DT đất nông nghiệp của xã để làm đất công ích. Nhưng xã tôi để lại 20% tổng diện tích như vậy là vẫn còn diện tích để cấp cho những hộ từ 1993 đến nay chưa được cấp đất nông nghiệp theo Nghị đinh số 64/1993 và Nghị định số 85/1999, do xã quên không lập phuơng án chia. Vậy tôi xin kính đề nghị trang điện tử huớng dẫn tôi trình tự thủ tục xin cấp đất nông nghiệp theo Nghị định số 64/1993 và Nghị định số 85/1999 để gia đình tôi lấy đất sản xuất và tôi xin hỏi Nghị định số 64/1993/NĐ-CP và Nghị định số 85/1999/NĐ-CP đều về cấp đất nông nghiệp cho hộ gia đình,cá nhân còn hiệu lực không? Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Đỗ viết kết ( 21:34 07/11/2017)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Hai văn bản: Nghị định 64-CP của Chính phủ về việc ban hành bản Quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp và Nghị định 85/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Bản quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp, và bổ sung việc giao đất làm muối cho hộ gia đình và cá nhân sử dụng ổn định lâu dài đã hết hiệu lực thi hành. Thay thế 2 văn bản trên là Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai 2003. Tuy nhiên văn bản 181/2004/NĐ-CP cũng đã được thay thế bởi Luật Đất đai 2013, các Nghị định như: 
 
Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 quy định chi tiết một số điều, khoản của Luật Đất đai số 45/2013/QH13
Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.
Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 43/2014/NĐ-CP và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ...
 
Đồng thời, ông vui lòng liên hệ đến Chi nhánh văn phòng Đăng ký đất đai nơi ông ở để được hướng dẫn chi tiết thủ tục cấp đất nông nghiệp.
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:39 08/11/2017)

Những câu hỏi khác