Xin hỏi lịch tiếp công dân năm 2018

Tôi xin hỏi ông Chủ tịch thành phố Hà Nội và ông Bí thư Thành uỷ lịch tiếp dân vào ngày nào hàng tháng? Công dân muốn đăng ký gặp riêng chủ tịch TP và bí thư TU thì thủ tục đăng ký thế nào mong xin được hướng dẫn cụ thể. Xin trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Giang Thị Vân ( 21:27 04/01/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội

 

Về lịch tiếp công dân của lãnh đạo TP Hà Nội năm 2018, bà có thể xem chi tiết tại 02 văn bản sau được đăng tải trong chuyên mục văn bản chỉ đạo điều hành trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

 

Thông báo số 1421/TB-UBND ngày 12/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về lịch tiếp công dân của lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội. Lịch cụ thể như sau:

1. Thứ Ba, ngày 16/01/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

2. Thứ Ba, ngày 20/02/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

 - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

3. Thứ Ba, ngày 20/3/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

4. Thứ Ba, ngày 17/4/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

5. Thứ Ba, ngày 15/5/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

6. Thứ Ba, ngày 19/6/2018:

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

7. Thứ Ba, ngày 17/7/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

 - Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

8. Thứ Ba, ngày 21/8/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

9. Thứ Ba, ngày 18/9/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

10. Thứ Ba, ngày 16/10/2018:

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

 - Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

11. Thứ Ba, ngày 20/11/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

12. Thứ Ba, ngày 18/12/2018:

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

Thông báo số 1502/TB-UBND ngày 28/12/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND Thành phố tháng 2 năm 2018. Lịch cụ thể như sau:

 

Thứ Ba, ngày 6/2/2018: 

- Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn (Trụ sở: 34 Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm)                                                

- Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thế Hùng (Trụ sở 20 Hoàng Diệu, quận Hà Đông)

 

Để biết thêm thông tin, bà vui lòng liên hệ đến:

Ban tiếp công dân của UBND Thành phố Hà Nội:

Số điện thoại: 0438253536

Địa chỉ: 34 Lý Thái Tổ, Hà Nội

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:53 09/01/2018)

Những câu hỏi khác