Căn cứ để xác định ngày hình thành thửa đất

Thưa quý cơ quan, Tôi muốn hỏi về căn cứ để xác định ngày hình thành thửa đất Tại điểm c khoản 5 điều 4 QĐ 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố quy định: c) Căn cứ để xác định ngày hình thành thửa đất là giấy tờ về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, hồ sơ địa chính, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các giấy tờ có liên quan theo quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ. Theo tôi hiểu thì khái niệm "Ngày hình thành thửa đất" tại điểm c khoản 5 điều 4 QĐ 22/2014/QĐ-UBND nói trên rất giống với khái niệm "Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định" có nêu tại khoản 2 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014, vì: - Cả 2 khái niệm này đều ám chỉ đến yếu tố thời điểm. - Các căn cứ để xác định ngày (khái niệm trên) hoặc thời điểm (khái niệm dưới) đều cùng đc quy định tại Khoản 2, 3, 4 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phú . Vậy quý cơ quan cho tôi được hỏi: Trường hợp bố mẹ chia đất cho con từ 1 thửa đất lớn, việc chia đất không có văn bản ghi lại, thì ngày con tách sổ hộ khẩu riêng có thể dùng làm căn cứ để xác định "ngày hình thành thửa đất" của người con (theo điểm e khoản 2 điều 21 NĐ 43/2014) được không ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cơ quan.

Người hỏi: Hoàng Long ( 21:53 07/01/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
 
Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND Thành phố Hà Nội đã hết hiệu lực và được thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 01/06/2017 của UBND Thành phố Hà Nội. Theo đó, tại khoản 1, 2, Điều 5, Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND quy định về điều kiện để được tách thửa đất như sau:
a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;
b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mới giao đất ở (mức tối thiểu) quy định tại Điều 3 Quy định này đối với các xã còn lại.
2. Khi chia tách thửa đất có hình thành ngõ đi sử dụng riêng thì ngõ đi phải có mặt cắt ngang từ 2m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các xã và từ 1m trở lên đối với thửa đất thuộc khu vực các phường, thị trấn và các xã giáp ranh. Thửa đất sau khi chia tách phải đảm bảo đủ điều kiện tại khoản 1 Điều này.
 
Đồng thời, ông có thể liên hệ đến Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi ông có đất để được hướng dẫn chi tiết thêm.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:52 09/01/2018)

Những câu hỏi khác