Phân cấp thẩm quyền quyết định bán đấu tài sản tịch thu sung công quỹ nhà nước

Thực hiện Luật thi hành án dân sự số 26/2008/QH12, Nghị định số 29/2014/NĐ-CP thì việc phân cấp phê duyệt phương án xử lý tài sản là cấp tỉnh, thành phố. Xin hỏi thành phố Hà Nội có quyết định phân cấp nào cho cấp quận huyện hay không? Nếu tài sản là bất động sản tịch thu sung công quỹ, phòng Tài chính Kế hoạch là đơn vị tiếp nhận tài sản của đơn vị Chi cục thi hành án thì việc quyết định bán đấu giá thuộc thẩm quyền của UBND thành phố hay UBND quận?

Người hỏi: Phạm Anh Tuấn ( 18:38 08/01/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội
 
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử xin trả lời như sau:
 
Tại khoản 2, Điều 8; khoản 4, Điều 9, Quyết định số 126/2009/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội quy định về phân cấp thẩm quyền thanh lý tài sản, bán tài sản Nhà nước đối với Chủ tịch UBND quận, huyện như sau:
 
"2. Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã quyết định thanh lý tài sản Nhà nước là:
 
2.1. Nhà làm việc hoặc các tài sản khác gắn liền với đất phải phá dỡ theo quyết định của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng theo quy hoạch và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật của các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc quận, huyện, thị xã quản lý.
 
2.2. Tài sản là máy móc, thiết bị truyền dẫn, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác có nguyên giá ghi trên sổ sách kế toán dưới 500 triệu đồng/1 đơn vị tài sản của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND quận huyện, thị xã."
 
"4. Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã quyết định bán tài sản Nhà nước đối với những tài sản là máy móc, thiết bị truyền dẫn, trang thiết bị làm việc và các tài sản khác không thuộc quy định tại khoản 1, 2 điều này của các cơ quan, đơn vị, tổ chức trực thuộc theo quy định của pháp luật, sau khi có ý kiến của Sở Tài chính."
 
Để được cung cấp thêm thông tin và giải đáp các thắc mắc, ông vui lòng liên hệ đến:
 
Sở Tài chính Hà Nội
 
Địa chỉ: Số 38B - Phố Hai Bà Trưng - Quận Hoàn Kiếm - Thành Phố Hà Nội
 
Điện thoại: (024) - 38 25 41 89

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 08:40 10/01/2018)

Những câu hỏi khác