Xin hỏi về việc muốn được tạo điều kiện cho y tế học đường đi học liên thông

Tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Giáo dục và Đào tạo quy định: “Nhân viên y tế trường học phải có trình độ chuyên môn từ y sĩ trung cấp trở lên”. Do đó, những người có trình độ chuyên môn là y sĩ trung cấp đã đáp ứng điều kiện làm nhân viên y tế trường học, không nhất thiết phải học liên thông lên trình độ cao đẳng. Hiện tại tôi đang làm nhân viên y tế trường tiểu học và có bằng trung cấp y sỹ (y học cổ truyền). Xin được hỏi bằng hiện tại của tôi có đáp ứng đúng yêu cầu cầu việc đang làm hay không? Và tôi có nguyện vọng học liên thông thì theo luật có được cơ quan tạo điều kiện cho đi học không? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Xin phép cấp nào? Cần những thủ tục giấy tờ gì?

Người hỏi: Nguyễn Nga ( 15:13 09/01/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội

Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

Thứ nhất, tại Phụ lục 1 và 2, Quyết định 4888/QĐ-UBND ngày 24/07/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Danh mục vị trí việc làm, Bản mô tả công việc và Khung năng lực vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục mầm non công lập trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã và Sở Giáo dục và Đào tạo thì yêu cầu trình độ chuyên môn, chuyên ngành đào tạo đối với nhân viên y tế trường học tại cả 3 cấp học THPT, THCS và tiểu học gồm:

- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Y trở lên;

- Chứng chỉ tin học đạt trình độ cơ bản hoặc tương đương trở lên;

- Chứng chỉ ngoại ngữ đạt trình độ bậc 1 của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trở lên

 

Như vậy, căn cứ vào quy định trên thì chức danh nghề nghiệp của nhân viên y tế học đường ở cả 3 cấp cần có bằng cao đẳng chuyên ngành Y trở lên.

 

Thứ hai về việc học liên thông, mời bà tham khảo một số văn bản sau:

 

Thông tư 18/2017/QĐ-TTg về việc quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học

 

Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

 

Theo Điều 3, Nghị định 101 thì

1. Đào tạo, bồi dưỡng phải căn cứ vào tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; vị trí việc làm; gắn với công tác sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và nhu cầu xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

2. Thực hiện phân công, phân cấp trong tổ chức bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, tiêu chuẩn chức vụ lãnh đạo, quản lý; kết hợp phân công và cạnh tranh trong tổ chức bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm.

 

3. Đề cao ý thức tự học và việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của cán bộ, công chức, viên chức.

….

Điều 4. Yêu cầu

Việc đào tạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện theo quy định của pháp luật về giáo dục và đào tạo, phù hợp với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, đáp ứng quy hoạch nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

 

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì việc nâng cao trình độ chuyên môn là đúng với quy định. Tuy nhiên bà cần lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm của bà và không ảnh hưởng đến thời gian làm công việc chuyên môn tại cơ quan.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 08:49 12/01/2018)

Những câu hỏi khác