Hợp đồng lao động

Tôi là một viên chức đang công tác thuộc biên chế của đơn vị sự nghiệp công lập của huyên. Tôi lại ký hợp đồng lao động làm việc của UBND xã. Xin hỏi tôi ký hợp đồng như vậy có bị vi phạm pháp luật không vì tôi nghe nói là viên chức không được làm việc ở 2 nơi.

Người hỏi: Hoa ( 15:36 05/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội

Về vấn đề này, mời bạn tham khảo quy định tại:

 

Theo Điều 14 Luật viên chức 2010 quy định quyền của viên chức về hoạt động kinh doanh và làm việc ngoài thời gian quy định:

1. Được hoạt động nghề nghiệp ngoài thời gian làm việc quy định trong hợp đồng làm việc, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Được ký hợp đồng vụ, việc với cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật không cấm nhưng phải hoàn thành nhiệm vụ được giao và có sự đồng ý của người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Được góp vốn nhưng không tham gia quản lý, điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, bệnh viện tư, trường học tư và tổ chức nghiên cứu khoa học tư, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác."

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:18 07/02/2018)

Những câu hỏi khác