Thi công chức xã phường

Ngày 1/2/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018. Bằng tốt nghiệp đại học của em là bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của trường Đại hoc Mỏ địa chất; Em xin hỏi với bằng của đại học của em có đủ điều kiện đăng ký dự thi một trong các lĩnh vực thi tuyển công chức xã phường năm 2018 không? Em xin cảm ơn./.

Người hỏi: Trần Hoàng Nam ( 23:04 05/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử  Hà Nội

Về điều kiện thi tuyển công chức cấp xã năm 2018, Cổng Giao tiếp điện xin trả lời bạn như sau:

Tại Quyết định số 587/QĐ-UBND, ngày 01/2/2018, UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2018 đã quy định điều kiện thi tuyển bao gồm:

1. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

2. Tuổi dự tuyển: đủ 18 tuổi trở lên;

3. Có đơn đăng ký dự tuyển;

4. Có lý lịch rõ ràng;

5. Có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí cần tuyển, cụ thể:

a) Yêu cầu chung về trình độ đào tạo, ngành, chuyên ngành phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức:

Chức danh Văn phòng - Thống kê: Có trình độ đào tạo chuyên môn từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Hành chính, Luật, Quản trị Văn phòng, Văn thư - Lưu trữ, Công nghệ thông tin.

Chức danh Tài chính - Kế toán: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Kế toán, Tài chính, Tài chính - Ngân hàng.

Chức danh Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc Địa chính - nông nghiệp - xây dựng - môi trường (đối với xã): Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Địa chính, Quản lý đất đai (đối với lĩnh vực Địa chính, Nông nghiệp); Xây dựng, Kiến trúc, Môi trường (đối với lĩnh vực Xây dựng, Đô thị, Môi trường).

Chức danh Tư pháp - Hộ tịch: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành về Luật.

Chức danh Văn hóa - Xã hội: Có trình độ đào tạo chuyên môn tốt nghiệp từ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý Văn hóa, Văn hóa học, Việt Nam học, Bảo tồn bảo tàng, Văn hóa - Du lịch, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sử (đối với lĩnh vực Văn hóa); Công tác xã hội, Quản trị nhân lực, Xã hội học, Quản lý nguồn nhân lực, Bảo trợ xã hội, Quản lý các vấn đề xã hội và chính sách xã hội (đối với lĩnh vực Lao động Thương binh và xã hội)

Như vậy, căn cứ vào quy định trên đây thì chuyên ngành quản trị kinh doanh chưa phù hợp theo yêu cầu về bằng cấp của các chức danh được quy định tại văn bản

 

Để biết thêm thông tin, đề nghị bạn liên hệ Sở Nội vụ Hà Nội:

Địa chỉ: 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3933.5176

Website: http://sonoivu.hanoi.gov.vn/trang-chu

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:18 07/02/2018)

Những câu hỏi khác