Số hộ nghèo, cận nghèo qua các năm.

Chào anh chị. Hiện tại tôi đang làm khoá luận tốt nghiệp ngành Công tác xã hôi liên quan đến vấn đề xoá đói giảm nghèo, vì vậy tôi cần số liệu về số hộ nghèo và số hộ cận nghèo của TP Hà Nội các năm 2015, 2016, 2017 để làm tài liệu báo cáo cho bài khoá luận tốt nghiệp của mình. Rất mong nhận được phản hồi sớm từ anh chị. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Người hỏi: Hoàng Thị Hằng ( 14:52 06/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bạn, cám ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội

Về câu hỏi của bạn, Cổng GTĐT Hà Nội xin trả lời bà như sau:

 

Tại Quyết định số 945/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho gia đoạn 2016-2020, thì: kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Thành phố Hà Nội trong năm 2015 cụ thể như sau:

 

+ Tổng số hộ nghèo:53.193 hộ, chiếm 2,97% tổng số hộ dân

+ Tổng số hộ cần nghèo:22.312 hộ, chiếm 1,25%  tổng số hộ dân

 

Tại Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt kết quả điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều của thành phố Hà Nội năm 2016, thì:

+ Số hộ nghèo: 65.377 hộ, chiếm 3,64% tổng số hộ dân

+ Số hộ cận nghèo: 34.005 hộ, chiếm 1,89% tổng số hộ dân.

 

Mời bạn tham khảo chi tiết toàn văn bản tại đây.

Tại Quyết định số 9023/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 về phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cần nghèo cuối năm 2017 trên địa bàn Hà Nội, cụ thể như sau:

+ Số hộ nghèo: 32.619 hộ, chiếm 1,69% tổng số hộ dân

+ Số hộ cận nghèo: 43.890 hộ, chiếm 2,27% tổng số hộ dân.

 

Chi tiết toàn văn bản mời bạn tham khảo tại đây.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:43 08/02/2018)

Những câu hỏi khác