Thắc mắc về thu hồi đất khai hoang phục vụ dồn điền đổi thửa

Gia đinh tôi có một số mảnh đất nông nghiệp khai hoang từ trước năm 1993 sử dụng ổn định và không có tranh chấp. Tổng diện tích đo sơ qua là khoảng 4 sào ( hơn 1440m) chưa có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng nhưng cũng đã kê khai lộp thuế và phí sử dụng đất từ năm 2000. Năm 2012 UBND xã thù hồi không bồi thương tất cả diện tích đất khai hoang của gia đình tôi để thực hiện quy hoạch dồn điền đổi thửa mà không có quyết định hay văn bản nào. Gần đây, tôi có tự tham khảo một một số văn bản pháp luận thì nhận thấy việc thu hồi đất trên là không đúng. Vậy cho hỏi việc thu hồi đất của UBND xã có đúng hay không. Nếu việc thu hồi không đúng thì hiện tại sau 6 năm tôi có thể đòi bồi thường về diện tích đất đã bị thu hồi đó không và đòi bằng cách nào. Xin được giúp đỡ giải đáp. Chân thành cảm ơn.

Người hỏi: NGUYỄN VĂN DƯƠNG ( 20:15 06/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng GTĐT Hà Nội xin trả lời ông như sau:

 

Tại Điều 13, Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

 “ 1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ - CPmà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ - CP thì được bồi thường về đất.

2. Trường hợp người có đất thu hồi được bồi thường bằng tiền thì số tiền bồi thường phải trừ khoản tiền nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật về thu tiền sử dụng đất; thu tiền thuê đất, thuê mặt nước”.

 

Đề nghị ông căn cứ và đối chiếu với quy định trên để biết gia đình ông có thuộc diện được bồi thường khi khai hoang hay không? Đồng thời, ông vui lòng liên hệ đến: UBND cấp xã hoặc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp quận, huyện nơi ông có đất để được giải thích, hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:58 09/02/2018)

Những câu hỏi khác