Chế độ tiền tử tuất

Xin cho tôi hỏi bố tôi là hội viên hội cựu chiến binh Việt Nam, nhập ngũ năm 1977 và tham gia chiến đấu tại chiến trường K (Camphuchia), đến năm 1986 thì xuất ngũ, không hưởng lương và các khoản trợ cấp. Do bệnh nặng bố tôi mới mất. Vậy xin cho tôi hỏi bố tôi hoặc thân nhân có được hưởng tiền tử tuất không? Tôi xin chân thành cám ơn và mong có hồi đáp sớm.

Người hỏi: Hoàng Chiến ( 05:52 07/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội

Về câu hỏi của ông, Cổng GTĐT Hà Nội xin trả lời ông như sau:

Tại khoản 8, Điều 5, Nghị định 150/2006/NĐ-CP quy định quyền lợi cựu chiến binh như sau:

Điều 5. Quyền lợi của Cựu chiến binh

8. Cựu chiến binh khi chết được chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể địa phương phối hợp với Hội Cựu chiến binh và gia đình tổ chức tang lễ. Nghi thức tổ chức và phân cấp tổ chức tang lễ, mai táng phí, các chế độ, chính sách khác thực hiện theo quy định hiện hành do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và các cơ quan liên quan hướng dẫn thực hiện.


Tại Điều 2, Mục II, Thông tư liên tịch số 10/2007/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BQP ngày 25/7/2007 của Bộ Lao động TB&XH - Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh hướng dẫn chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh như sau:

2. Chế độ mai táng phí theo quy định tại khoản 8 Điều 5 Nghị định số 150/2006/NĐ-CP

a) Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 trở về trước, khi từ trần nếu không thuộc diện hưởng chế độ mai táng phí theo Pháp lệnh Người có công và Luật Bảo hiểm xã hội thì người tổ chức mai táng được hưởng tiền mai táng phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

Mức trợ cấp tiền mai táng phí thực hiện như các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định hiện hành (10 tháng lương tối thiểu) do ngân sách Nhà nước đảm bảo.

b) Hồ sơ, thủ tục xét hưởng chế độ mai táng phí (lập thành 02 bộ hồ sơ).

- Thân nhân người chết làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (mẫu 1b).

- Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức.

+ Trường hợp người chết không còn thân nhân thì cơ quan, tổ chức, đơn vị đứng ra tổ chức mai táng làm bản khai đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Hội Cựu chiến binh cấp xã (mẫu 1b);

+ Hội Cựu chiến binh cấp xã xác nhận lập danh sách báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cùng cấp;

+ Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã căn cứ vào báo cáo của Hội Cựu chiến binh và giấy khai tử để ký công văn đề nghị hưởng chế độ mai táng phí gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện (mẫu 2b, kèm theo danh sách mẫu 4b);

+ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp lập danh sách đề nghị hưởng chế độ mai táng phí báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện ký công văn gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh (mẫu 3b, danh sách mẫu 4b);

+ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh cùng cấp tổng hợp, lập danh sách để Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ký quyết định hưởng chế độ mai táng phí (Danh sách mẫu 5b, quyết định mẫu 6b);

+ Sở Tài chính bảo đảm nguồn kinh phí; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả mai táng phí cho thân nhân hoặc đại diện cơ quan, tổ chức, đơn vị


Để được hướng dẫn chi tiết, ông vui lòng liên hệ đến Phòng Lao động thương binh xã hội cấp xã, phường tại địa phương ông

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:43 08/02/2018)

Những câu hỏi khác