Hỏi thủ tục làm thẻ căn cước

Cho tôi hỏi, tôi mất chứng minh thư nhân dân, vậy tôi muốn lên Phạm Ngọc Thạch làm thẻ căn cước có cần mang theo giấy xác nhận mất chứng minh thư của công an không? Hay chỉ cần mang hộ khẩu?

Người hỏi: Nguyễn Vân Trang ( 10:14 08/02/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cám ơn bà  đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,

Về câu hỏi của bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:

 

 Tại Khoản 3 - Điều 15, Thông tư số 07/2016/TT-BCA ngày 01/02/2016 của Bộ Công an quy định về Thu, nộp, xử lý Chứng minh nhân dân khi công dân chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số, Chứng minh nhân dân 12 số sang thẻ Căn cước công dân và xác nhận số Chứng minh nhân dân cho công dân như sau:

 3. Trường hợp công dân mất Chứng minh nhân dân 9 số mà làm thủ tục cấp thẻ Căn cước công dân thì khi công dân có yêu cầu, cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp thẻ Căn cước công dân có trách nhiệm cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân 9 số đã mất cho công dân.

 

Thành phần hồ sơ của Thủ tục cấp thẻ căn cước công dân gồm:

a) Sổ hộ khẩu;

b) Tờ khai Căn cước công dân (ký hiệu là CC01);

c) Phiếu thu nhận thông tin căn cước công dân (ký hiệu là CC02);

d) Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi các thông tin (nếu có).

Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

Để có thêm thông tin về thủ tục Căn cước công dân bà có thể tham khảo các thủ tục trên Trang thông tin điện tử giải quyết thủ tục hành chính của Công an thành phố Hà Nội – Lĩnh vực Cấp căn cước công dân

- Thủ tục số thứ tự 201: Cấp thẻ căn cước công dân khi đã có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

- Thủ tục số thứ tự 203: Cấp thẻ căn cước công dân khi chưa có thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:58 09/02/2018)

Những câu hỏi khác