Cổng thông tin điện tử TP

Đề nghị admin cập nhật danh bạ điện thoại, như các PCVP UBND TP đã thay đổi chưa cập nhật.

Người hỏi: Phạm Tiến ( 09:58 12/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi ý kiến cho chúng tôi,
 
Về ý kiến của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã tiếp nhận và sẽ tổ chức cập nhập lại thông tin trên chuyên trang theo quy định.
 
Trân trọng!
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 10:52 14/05/2018)

Những câu hỏi khác