Đào tạo, bồi dưỡng

Định hướng của Thành Phố Hà Nội về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã?

Người hỏi: Nguyễn Thị Nga ( 16:00 12/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cám ơn bà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,
Về câu hỏi này, mời bà tham khảo các quy định tại:

 

- Quyết định 4450/QĐ-UBND ngày 17/08/2016 về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 163/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ;

 

- Quyết định 2315/QĐ-UBND ngày 17/04/2017 về việc phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

 

- Hướng dẫn số 2036/HD-SNV ngày 10/8/2017 của Sở Nội vụ Hà Nội về xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC nhà nước, CBCC cấp xã năm 2018; triển khai thực hiện các lớp ĐTBD theo Đề án nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCCVC thành phố Hà Nội, giai đoạn 2016 – 2020.

 

Và câu hỏi tương tự tại đây
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:26 17/05/2018)

Những câu hỏi khác