Hỏi về quy định 5 năm của bảo hiểm Y tế

Cho tôi hỏi hiện tại tôi có chuyển việc mới và 2 tháng thử việc tới công ty mới sẽ không đóng bảo hiểm y tế cho tôi. Như vậy có ảnh hưởng đến quy định 5 năm đóng bảo hiểm y tế khi tôi đóng bảo hiểm lại sau 2 tháng không? Cảm ơn.

Người hỏi: Nguyễn Phương Nam ( 15:00 14/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,
 
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội mời ông tham khảo quy định sau:
 
Tại điểm d, khoản 1, Điều 5, Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC quy định:
 
d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng;
 
Như vậy, nếu quá trình tham gia bảo hiểm y tế của ông được ghi trên thẻ là thời điểm đủ 05 năm liên tục và bị gián đoạn 2 tháng và nếu sau 2 tháng, ông tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế thì thời hạn sẽ được nối tiếp vào ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước theo quy định.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:49 15/05/2018)

Những câu hỏi khác