Em muốn hỏi về hợp đồng lao động

Ông Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa ký hợp đồng lao động 3tháng/1lần với chức danh công chức Tư pháp - Hộ tịch có đúng theo Luật lao động không ạ. Nếu sai em kiến nghị ở đâu ạ?

Người hỏi: Trần Văn Phù ( 09:53 15/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,

 

Về câu hỏi này, mời ông tham khảo một số quy định sau:
- Khoản 3, Điều 3, Luật cán bộ công chức 2008 thì công chức cấp xã có các chức danh sau đây:
a) Trưởng Công an;
b) Chỉ huy trưởng Quân sự;
c) Văn phòng - thống kê;
d) Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường (đối với phường, thị trấn) hoặc địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (đối với xã);
đ) Tài chính - kế toán;
e) Tư pháp - hộ tịch;
g) Văn hóa - xã hội.
Công chức cấp xã do cấp huyện quản lý.

 

- Điều 29, Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện

 

-  Kiến nghị về lao động, ông có thể liên hệ: Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội,
Địa chỉ: Số 75 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.
Điện thoại: 04 - 38358868
Email: vanthu_soldtbxh@hanoi.gov.vn
 

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:26 17/05/2018)

Những câu hỏi khác