Giải thích từ ngữ

Nhờ Quý cơ quan giải thích giúp tôi: - Công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật là gì, bao gồm những công trình nào (có văn bản pháp luật nào quy định về các công trình này không). Tôi xin trân trọng cảm ơn quý cơ quan

Người hỏi: Nguyễn Văn Phấn ( 17:57 15/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,

Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội mời ông tham khảo quy định sau:

 

Tại khoản 22, Điều 3, Luật xây dựng 2014 giải thích về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang và công trình khác.

Ngoài ra, mời ông tham khảo thêm Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật.

 

Để được cung cấp thêm thông tin, ông vui lòng liên hệ đến:

Sở Xây dựng Hà  Nội

Địa chỉ: số 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

Số điện thoại: 024. 3976 1294

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:25 17/05/2018)

Những câu hỏi khác