Thời gian trả kết quả thủ tục hành chính về khuyến mại.

Công ty chúng tôi có chương trình khuyến mại giảm giá trực tiếp trên hóa đơn mua hàng của khách hàng trong vòng 30 ngày kể từ ngày thực hiện khuyến mại. Công ty nộp hồ sơ thực hiện khuyến mại theo mẫu biểu qui định của SCT TP.Hà Nội. Theo qui định SCT Hà Nội hướng dẫn: có thể gửi trực tiếp tại Sở Công thương hoặc gửi qua đường bưu điện đến SCT. Hồ sơ khuyến mại công ty chúng tôi gửi đến Sở Công Thương Hà Nội qua đường bưu điện. Bưu điện có xác nhận hồ sơ gửi thành công - thể hiện qua báo phát của bưu điện ( có tên người nhận và đúng địa chỉ gửi) Chúng tôi hiểu rằng hồ sơ đã được gửi đến SCT, còn nội dung trong hồ sơ (chương trình KM ) có được chấp thuận hay không sẽ được trả lời băng công văn xác nhận của Sở Công Thương trong vòng 5 ngày kể từ ngày gửi hợp lệ. Tuy nhiên quá 10 ngày chúng tôi không nhận được trả lời băng công văn xác nhận đồng ý hay không đồng ý của Sở Công Thương, Chúng tôi xin hỏi, căn cứ vào giấy báo phát của bưu điện gửi thành công bưu phẩm (là hồ sơ khuyến mại nêu trên ) như vậy đã đủ pháp lý công nhận hồ sơ chương trình khuyến mại của công ty chúng tôi là hợp lệ, nếu không nhận được phản hồi gì từ SCT. Công ty chúng tôi có cần phải được sự thông báo bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận hồ sơ đăng ký khuyến mại của SCT mới được coi là hồ sơ hợp lệ. ( vì theo qui định bên CQ thuế các chương trình khuyến mại bắt buộc phải đăng ký với SCT hợp lệ mới được tính VAT =0% và giá trị khuyến mại đó được giảm trừ khi xác định thuế thu nhập doanh nghiệp. Kết thúc chương trình khuyến mại, Công ty chúng tôi có phải gửi hồ sơ thông báo kết quả chương trình khuyến mại không? Hiện tại Công ty chúng tôi không hiểu rõ thế nào được coi là hồ sơ hợp lệ

Người hỏi: Nguyễn Thị Thanh Hải ( 18:10 16/05/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cảm ơn bà đã gửi câu hỏi cho chúng tôi,
 
Sau khi trao đổi với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Công thương Hà Nội, Cổng Giao tiếp xin trả lời như sau:
 
Đối với thủ tục Thông báo thực hiện khuyến mại được thực hiện thông qua hình thức bưu chính, chuyển phát thì sau khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tiếp nhận sẽ ký tên xác nhận lên liên chuyển phát gửi trả lại cho đơn vị thực hiện thông báo khuyến mại, việc ký xác nhận này có giá trị pháp lý thông báo cho việc đã tiếp nhận và chấp thuận hồ sơ thông báo khuyến mại. Vì vậy, bà vui lòng kiểm tra lại liên chuyển phát gửi trả cho công ty bà đã có chữ ký xác nhận của cán bộ tiếp nhận hồ sơ và đóng dấu của bưu điện hay chưa? Nếu liên chuyển phát công ty bà nhận đã có chữ ký xác nhận của cán bộ tiếp nhận hồ sơ - Sở Công thương, có đóng dấu bưu điện thì hồ sơ khuyến mại của công ty bà đã được Sở Công thương Hà Nội xác nhận tiếp nhận thành công. Nếu trên liên chuyển phát công ty bà nhận không thể hiện nội dung như trên, bà vui lòng liên hệ đến:
 
Sở Công thương Hà Nội:
 
Địa chỉ: 331 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy, Hà Nội
 
Điện thoại: 024.22155546
 
Để được kiểm tra hồ sơ thông báo thực hiện của Công ty bà.
 
Trân trọng!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:17 17/05/2018)

Những câu hỏi khác