Chế độ kiểm soát thủ tục hành chính

Tôi là Công chức Tư pháp - Hộ tịch làm việc tại UBND cấp xã. Hiện tôi được phân công làm việc trực tiếp (cả ngày) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, đồng thời được phân công làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính. Vậy tôi xin hỏi: 1. Theo Quyết định số 2492/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức làm việc tại Bộ phận một cửa là 0.02 mức lương tối thiểu/người/buổi. Vậy trường hợp tôi làm việc cả ngày tại bộ phận một cửa thì chế độ bồi dưỡng có được tính là 0.02 x 2 buổi/ngày không? 2. Trường hợp tôi đã được hưởng chế độ bồi dưỡng đối với công chức làm việc tại Bộ phận một cửa thì có được hưởng chế độ chi hỗ trợ đối với công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính nữa không?

Người hỏi: Phùng Thị Hải Ngọc ( 08:25 08/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cám ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội
Về câu hỏi này, mời bà tham khảo một số nội dung như sau:

 

1) Về cách tính số buổi làm việc một ngày đối với công chức làm việc tại bộ phận một cửa, mời bà xem câu trả lời tương tự của Sở Tài chính tại đây

 

2) Về chế độ chi hỗ trợ đối với công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính:

 

Tại Điều 1, Quyết định 622/QĐ-UBND ngày 25/1/2013 của UBND thành phố Hà Nội quy định nội dung và mức chi cho công tác thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính của thành phố Hà Nội như sau:

 

1. Đối tượng áp dụng: Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân các cấp khi thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

 

Với mức chi cụ thể là: Cán bộ, công chức là đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, huyện, xã là 20.000 đồng/người/ngày
 

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 14:20 11/06/2018)

Những câu hỏi khác