Thuyên chuyển công tác giáo dục

Em đang công tác tại trường THPT Xuân Khanh, Sơn Tây bây giờ muốn xin chuyển về trường THPT Xuân Phương mới thành lập thì phải làm như thế nào ạ

Người hỏi: Nguyễn Văn Tư ( 15:29 08/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội
Về câu hỏi này, Cổng GTĐT xin trả lời ông như sau:

 

Tại Điều 14 Thông tư 15/2012/TT-BNV quy định cụ thể về việc chấm dứt hợp đồng làm việc trong trường hợp viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác:
“1. Khi viên chức chuyển công tác đến cơ quan, đơn vị khác thì phải chấm dứt hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập đang làm việc.
2. Việc chấm dứt hợp đồng làm việc phải được thể hiện bằng văn bản có xác nhận của viên chức và người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cơ quan có thẩm quyền ký kết hợp đồng làm việc. Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc được lập thành hai bản, mỗi bên giữ một bản”.

 

Đồng thời, bà có thể tham khảo Thủ tục: Tiếp nhận và điều động công chức, viên chức hiện đang công tác tại các cơ quan, đơn vị khác về làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hà Nội thuộc Sở Nội vụ Hà Nội đăng tải trên Cổng GTĐT Hà Nội, Theo đó thì thành phần hồ sơ yêu cầu gồm:
- Đơn xin tiếp nhận hoặc chuyển công tác của cá nhân;
- Văn bản của cơ quan, đơn vị đề nghị tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức gửi cấp có thẩm quyền xem xét quyết định tiếp nhận;
- Văn bản đồng ý cho chuyển công tác (hoặc cho đi liên hệ công tác) của cấp có thẩm quyền nơi cán bộ, công chức, viên chức đang công tác (có giá trị trong thời hạn 03 tháng);
- Bản sơ yếu lý lịch của cá nhân (theo mẫu sơ yếu lý lịch 2c-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ), có dán ảnh và được xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi cá nhân hiện đang công tác (có giá trị trong thời hạn 06 tháng);
- Bản nhận xét đánh giá quá trình công tác của cán bộ, công chức, viên chức do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý xác nhận;
- Bản sao chứng thực bằng cấp, chứng chỉ đào tạo (theo điều kiện và tiêu chuẩn của ngạch công chức, viên chức);
- Bản sao chứng thực các quyết định: tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức, nâng bậc lương hiện hưởng của cấp có thẩm quyền;

 

Như vậy, ông cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ theo quy định, được sự đồng ý cho chuyển công tác của cơ quan, đơn vị bà đang công tác và phải có văn bản đồng ý tiếp nhận của Sở Nội vụ; cơ quan, đơn vị có thẩm quyền nơi mà bà chuyển đến.
 

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 08:35 12/06/2018)

Những câu hỏi khác