Chế độ một cửa

Xin hỏi Trường hợp công chức cấp xã được phân công làm việc trực tiếp, cả ngày tại bộ phận một cửa thì có được hưởng chế độ bồi dưỡng chuyên trách 0,06? Một xã có thể có bao nhiêu công chức làm việc chuyên trách tại bộ phận một cửa ?

Người hỏi: Hồng Anh ( 07:33 12/06/2018)

CÂU TRẢ LỜI

Chào bà, cám ơn bà đã gửi câu hỏi cho Cổng GTĐT Hà Nội
Về câu hỏi này, Cổng GTĐT Hà Nội xin trả lời bà như sau:

 

*) Khoản 1, Điều 1, Quyết định 2492/QĐ-UBND ngày 2/6/2011 của UBND thành phố Hà Nội đã quy định rõ chế độ bồi dưỡng, cấp trang phục đối với Trưởng Bộ phận, công chức, lao động hợp đồng làm việc tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
- Đối với Trưởng Bộ phận và công chức làm việc chuyên trách (hệ số theo mức lương tối thiểu/người/tháng):
+ Cấp Thành phố, Sở, Ngành, Quận, Huyện, Thị xã: 0,8
+ Cấp Xã, Phường, Thị trấn: 0,6
- Đối với công chức làm việc kiêm nhiệm và lao động hợp đồng (hệ số theo mức lương tối thiểu/người/buổi):
+ Cấp Thành phố, Sở, Ngành, Quận, Huyện, Thị xã: 0,03
+ Cấp Xã, Phường, Thị trấn: 0,02

 

Như vậy, chế độ bồi dưỡng 0,6 áp dụng cho chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn

 

*) Tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 08/03/2016 của UBND thành phố Hà Nội đã quy định: Về Cơ cấu tổ chức “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã gồm Trưởng bộ phận và một hoặc một số công chức cấp xã. Trưởng bộ phận do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đảm nhiệm”.

 

Về Số người làm việc: “Số người làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp cấp xã bố trí, phân công trong tổng số công chức cấp xã thuộc các chức danh công chức cấp xã theo quy định, đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu của cá nhân, tổ chức đến giao dịch”.
 

Trả lời: Cổng GTĐT Hà Nội ( 16:10 13/06/2018)

Những câu hỏi khác