Xin ý kiến trả lời câu hỏi

Tên tôi là Phùng Đăng Hình, ngày 03/8/2019 tôi có gửi câu hỏi về công tác giám sát của HĐND cấp xã, nhưng đến nay vẫn chưa nhận được hồi âm câu trả lời cụ thể, xin cho biết lý do

Người hỏi: Phùng Đăng Hinh ( 09:59 07/09/2019)

CÂU TRẢ LỜI

Có 2 Trả lời

Trả lời 1 :

Sau khi chuyển câu hỏi của ông đến HĐND Thành phố Hà Nội, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được câu trả lời như sau

(Công văn số 111/VP-TH ngày 8/10/2019 của Văn phòng HĐND Thành phố Hà Nội):

 

Nội dung câu hỏi liên quan đến hoạt động giám sát của Thường trực HĐND xã:

 

- Về quy trình, cách thức giám sát được quy định cụ thể trong Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được công khai để cử tri đối chiếu.

 

- Không nêu rõ việc giám sát của HĐND ở xã, phường cụ thể nào, nên Văn phòng HĐND Thành phố không có căn cứ để rà soát, xem xét.

Trả lời: ( 16:38 14/10/2019)

Trả lời 2 :

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi của ông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Việc tiếp nhận và xử lý câu hỏi của công dân qua chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 17, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 
Ngày 05/8/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội có tiếp nhận câu hỏi của ông, và có công văn gửi đến cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được phản hồi từ phía đơn vị này. Ngày 10/9/2019, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã có Công văn lần 2 gửi đến cơ quan chuyên môn để xử lý theo quy định. Cổng GTĐT Hà Nội sẽ thông tin lại cho ông ngay khi có câu trả lời của đơn vị.
 
Trân trọng thông báo để ông được biết!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 17:00 10/09/2019)

Những câu hỏi khác