Quyền lợi của thương bệnh binh hạng 2/3 và đảng viên 47 năm tuổi đảng

Bà tôi là bệnh binh 2/3 (thương tật 73%) và 47 năm tuổi Đảng. Vậy theo quy định của nhà nước: 1. Hiện nay trợ cấp hàng tháng của Bà là bao nhiêu? gồm nhưng khoản nào? 2. Hiện Bà tôi đang già yếu, vậy khi Bà tôi mất, Mẹ tôi là người chăm sóc và lo hậu sự cho Bà thì được hưởng quyền lợi gì?

Người hỏi: Lê Khắc Lý ( 15:14 08/09/2019)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông/bà, cảm ơn ông/bà đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội
 
Về câu hỏi này, mời ông/bà tham khảo các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng tại Nghị định số 58/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ
 
Theo đó, mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này như sau:
 
- Bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 71% - 80%: 3.103.000 triệu đồng/1 tháng
 
...
 
- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần: 911.000 đồng/ lần
 
- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ đủ 18 tuổi trở lên sống cô đơn không nơi nương tựa hoặc con dưới 18 tuổi mồ côi cả cha mẹ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng: 1.299.000 đồng/1 tháng
 
Đồng thời, ông/bà vui lòng liên hệ đến Phòng Lao động TBXH cấp quận, huyện nơi ông/bà có thân nhân người hưởng chế độ để được hướng dẫn theo quy định.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:58 10/09/2019)

Những câu hỏi khác