Xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Con tôi là Trần Minh Hải, có đăng ký hộ khẩu và đã được cấp sổ hộ khẩu số 241516241, Nơi thường trú 15B19 P. Nghĩa Tân, Cầu Giấy do CA Quận cấp ngày 1/10/2015. Trong sổ có 5 công dân Viêt nam là Vợ và 4 con . Do sơ suất, bị mất sổ hộ khẩu. Nay, Chúng tôi làm đơn xin cấp lại xong không được chấp nhận. Với lý do hiện nay không ở tại đây. Đồng nghĩa là chúng tôi mất quyền và nghĩa vụ công dân hợp pháp của nước Việt Nam, xong không thể làm bất kỳ giao dich dân sự với bất kỳ cơ quan, hay giao dịch nào vì tất cả đều yêu cấu trình sổ hộ khẩu. Do các cháu còn nhỏ, Tôi thường xuyên đi công tác nhiều tỉnh, do vây không làm thủ tục đăng ký tạm trú. Vậy chúng tôi xin hỏi làm thế nào để được cấp lại sổ hộ khẩu. Vì đó là một loại giấy tùy thân