Cấp căn cước công dân

Xin chào cổng thông tin điện tử Hà Nội ạ. Hiện tại tôi sống ở Bắc Giang. Nhưng tỉnh tôi chưa cấp căn cước công dân. Tôi hay đi lại giữa Bắc Giang - Hà Nội thì cho tôi hỏi tôi muốn đổi từ CMND sang thẻ căn cước tại Hà Nội được không? Tôi xin cảm ơn.

Người hỏi: Nguyễn Tú ( 21:59 09/07/2020)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông/bà, cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi của ông/bà, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin trả lời như sau:
 
Tại Điều 16, Thông tư số 07/2016/TT-BCA quy định về phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
 
Khi Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân chưa đi vào vận hành hoặc chưa thu thập đầy đủ thông tin về công dân thì thực hiện phân cấp giải quyết cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân như sau:
 
1. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp huyện và đơn vị hành chính tương đương tiếp nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú tại địa phương đó.
 
2. Cơ quan quản lý căn cước công dân Công an cấp tỉnh tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân có nơi đăng ký thường trú trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đó; các trường hợp đổi thẻ Căn cước công dân theo quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 23 Luật căn cước công dân và cấp lại thẻ Căn cước công dân đối với công dân có nơi đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.
 
3. Cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ đổi thẻ Căn cước công dân khi công dân có yêu cầu và các trường hợp đặc biệt khác do thủ trưởng cơ quan quản lý căn cước công dân Bộ Công an quyết định.
 
Căn cứ vào quy định trên cùng thông tin ông/bà cung cấp, ông/bà có thể thực hiện việc cấp đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước tại Công an cấp huyện nơi ông/bà có hộ khẩu thường trú để được giải quyết theo đúng quy định.
Trân trọng!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:58 10/07/2020)

Những câu hỏi khác