Về xác nhận số chứng minh thư nhân dân cũ

Năm 2012, tỏi chuyển hộ khẩu từ Bình Thuận ra Hà Nội và đổi chứng minh dân dân tại CA Quận Hoàn Kiếm Nay tôi muốn xác nhận số chứng minh nhân dân cũ đã đổi, Công An quận Hoàn Kiếm trả lời tôi hiện tại Công An quận Hoàn Kiếm không quản lý số CMND cũ Vậy, để xác nhận thi tôi phải đến đâu. Xin cảm ơn

Người hỏi: Phạm Ngọc Thuông ( 14:00 12/10/2020)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cảm ơn ông đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi này, mời ông tham khảo điểm 4, Thông tư số 40/2019/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Điều 15, Thông tư số 07/2016/TT-BCA như sau:
4. Cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân:
b) Trường hợp công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân nhưng chưa được cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân hoặc bị mất Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân thì thực hiện như sau:
Công dân có văn bản đề nghị cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân, xuất trình bản chính và nộp bản sao thẻ Căn cước công dân, bản sao Chứng minh nhân dân 9 số (nếu có) cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan quản lý căn cước công dân nơi đã làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thông tin của công dân, trường hợp thông tin hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ và viết giấy hẹn trả kết quả cho công dân; trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì trả lời công dân bằng văn bản và nêu rõ lý do.
 
Thời hạn cấp Giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân là 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.”

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 15:54 12/10/2020)

Những câu hỏi khác