V/v áp dụng sai giá đất đối với đường Nghĩa Lộ, phường Yên Nghĩa.

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội. Đường nhánh dân sinh nối từ Quốc lộ 6A đến khu dân cư tổ 5,6,7,8, phường Yên Nghĩa đã được đặt tên và gắn biển là đường Nghĩa Lộ. Biển tên đường này bị mất từ lâu đã được phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng không cơ quan nào khôi phục. Ngày 30/5/2017, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND (sau đây gọi là Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND) về việc sửa đổi, bổ sung quy định kèm theo Quyết định số 96/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND Thành phố ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn. Theo Quyết định này, tại quận Hà Đông được bổ sung một số tuyến đường trong đó có đường nhánh dân sinh nối từ Quốc lộ 6A (đoạn từ đường Sắt đến cầu Mai Lĩnh) đến khu dân cư phường Đồng Mai, Yên Nghĩa. Đã 4 năm nay, thay vì áp dụng giá đất của đường nhánh dân sinh nối từ đường Quốc lộ 6 đến khu dân cư tổ 5,6,7,8, phường Yên Nghĩa thì các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Hà Đông lại lấy giá đất của Quốc lộ 6A (đoạn từ đường Sắt đến cầu Mai Lĩnh) để áp dụng cho tuyến đường nhánh dân sinh này, còn đường nối từ Quốc lộ 6 đến khu dân cư tổ dân phố 1, phường Đồng Mai lại được áp dụng giá đất của đường nhánh dân sinh. (Để chứng minh cho nội dung nêu trên, tôi gửi kèm Thông báo nộp thuế SDĐPNN năm 2017 của ông Nguyễn Đình Tác, tổ 1, phường Đồng Mai). Việc áp dụng sai giá đất đối với tuyến đường nhánh dân sinh nối từ đường Quốc lộ 6 đến khu dân cư tổ 5,6,7,8, phường Yên Nghĩa bắt đầu từ năm 2017, mặc dù đã được phản ánh, kiến nghị nhiều lần nhưng đến nay các cơ quan chức năng trên địa bàn quận Hà Đông vẫn không sửa dẫn đến tình trạng không công bằng, mất chính xác khi xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất thuộc tổ 5,6,7,8, phường Yên Nghĩa. Kính đề nghị UBND thành phố Hà Nội giải quyết. Trân trọng cảm ơn!

Người hỏi: Văn Thuấn ( 14:24 14/10/2020)

CÂU TRẢ LỜI

Có 2 Trả lời

Trả lời 1 :

Chào ông,

Sau khi chuyển câu hỏi của ông đến UBND Quận Hà Đông, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội nhận được câu trả lời như sau (Công văn số 3295/UBND-VP ngày 20/10/9/2020 của UBND quận Hà Đông):

Trên cơ sở báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Hà Đông trả lời như sau:

 

Thực hiện văn bản số 3035/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/4/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội về việc báo cáo việc thực hiện Bảng giá đất trên địa bàn quận Hà Đông áp dụng từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024; UBND quận đã chỉ đạo phòng TNMT có văn bản gửi UBND các phường để rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND Quận báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

 

Ngày 23/7/2020, UBND quận Hà Đông đã có Văn bản số 344/BCC-UBND về việc thực hiện Bảng giá đất giai đoạn từ ngày 01/01/2020 - 31/12/2024 trên địa bàn quận Hà Đông. Trong đó, trên địa bàn phường Yên Nghĩa có đề nghị bổ sung tuyến đường: "Đường nhánh dân sinh nối từ Quốc lộ 6A đến các tổ dân phố 5, 6, 7, 8 phường Yên Nghĩa (đoạn từ: Gần bến xe Yên Nghĩa thuộc địa phận phường Yên Nghĩa đến đường Nguyễn Trác). Giá đất đề xuất bằng giá của đường nhánh dân sinh nối từ Quốc lộ 6A đến các tổ dân phố 9, 14, 15, 16, phường Yên Nghĩa".

Trả lời: UBND Quận Hà Đông ( 15:42 04/11/2020)

Trả lời 2 :

Chào ông, cảm ơn ông đã câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,
 
Về câu hỏi  này, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội xin thông tin như sau:
 
Việc tiếp nhận và xử lý câu hỏi của công dân qua chuyên mục Hỏi đáp trực tuyến trên Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội được thực hiện theo quy định tại Điểm đ, Khoản 1, Điều 17, Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
 
Sau khi tiếp nhận, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đã đã chuyển nội dung câu hỏi của ông đến Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND quận Hà Đông, qua hệ thống email: vanthu_sotnmt@hanoi.gov.vn;vanthu_hadong@hanoi.gov.vn để xem xét, xử lý theo quy định.
 
Trân trọng thông báo để ông được biết!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 09:54 20/10/2020)

Những câu hỏi khác