Hỏi về bổ sung phạm vi hoạt động chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh

Tôi là bác sĩ đã có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh nội khoa, có chứng chỉ khám nội soi tiêu hóa, giấy xác nhận thực hành nội soi tiêu hóa 18 tháng . Nay tôi muốn hành nghề nội soi tiêu hóa trên Hà Nội thì cần thêm giấy tờ gì vì hiện nay Bộ Y tế đang tạm dừng bổ sung phạm vi hoạt động. Tôi xin cảm ơn!

Người hỏi: Trần Công Hiệu ( 17:05 08/03/2020)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông, cám ơn ông đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội.

Về câu hỏi này, mời ông tham khảo thủ tục Bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Hà Nội.

Theo đó, thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề theo Mẫu 05 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP.

2. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề đã được cấp

3. Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận chuyên môn phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn đề nghị bổ sung

4. Giấy xác nhận quá trình thực hành theo Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP

Đồng thời, ông vui lòng liên hệ đến:

Sở Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 4, Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.7343622

Email: vanthu_soyt@hanoi.gov.vn

Để được hướng dẫn, cung cấp thông tin theo quy định.

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:55 09/03/2020)

Những câu hỏi khác