Chất lượng nước sạch của Công Ty TNHH MTV Nước Sạch Hà Đông - Cơ Sở 2 Ba La

Tôi là người dân sống tại khu vực phường Phú Lương, Hà Đông, Hà Nội. Hiện tại tôi đang dùng nước sạch của Công Ty TNHH MTV Nước Sạch Hà Đông - Cơ Sở 2 Ba La. Tôi thấy chất lượng nước sạch không đảm bảo ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng và bản thân tôi đã báo lên công ty tình hình nước sạch nhưng không thấy cải thiện. Tôi muốn hỏi là tôi có thể phản ánh về chất lượng nước lên bộ phận phòng ban nào để được giải quyết không ạ. Tôi xin cảm ơn! Rất mong nhận được phản hồi sớm.

Người hỏi: Duy ( 14:11 16/03/2020)

CÂU TRẢ LỜI

Chào ông/bà, cám ơn ông/bà đã gửi câu hỏi đến Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội,

Về câu hỏi này, Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội xin thông tin như sau:

Tại Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hà Nội, quy định về nhiệm vụ của Sở Xây dựng Hà Nội, trong đó:

a) Về cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp:

...

Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển cấp nước, thoát nước trên địa bàn Thành phố theo phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố; hướng dẫn và quản lý việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình, mô hình quản lý hệ thống cấp nước, thoát nước phù hợp với đặc điểm và quy mô đô thị, khu công nghiệp; hướng dẫn quản lý, khai thác, bảo trì hệ thống cấp nước, thoát nước trong đô thị trên địa bàn Thành phố. (điểm a, khoản 6, Điều 2)

Ngoài ra, tại Thông tư số 41/2018/TT-BYT quy định về quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì:

Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện việc phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt theo Thông tư này trên địa bàn phụ trách. (điểm b, khoản 4, Điều 3)

Ông/bà có thể gửi ý kiến phản ánh của mình đến các đơn vị:

Sở Xây dựng Hà Nội

Địa chỉ: số 52 Lê Đại Hành - Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3976 1294

Email: vanthu_soxd@hanoi.gov.vn

Hoặc:

Sở Y tế Hà Nội

Địa chỉ: Số 4, Sơn Tây, Ba Đình, Hà Nội

Số điện thoại: 0243 3998 5765

Email: vanthu_soyt@hanoi.gov.vn

Trân trọng!

Trả lời: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội ( 16:56 17/03/2020)

Những câu hỏi khác