STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

V/v kiến nghị không được hồi âm.

Văn Thuấn

14:06 08/06/2020

Có 1 Trả lời

2

Đề nghị giải đáp tên đường trong bảng giá đất của Hà Nội.

Văn Thuấn

09:07 25/05/2020

Có 2 Trả lời

3

Đăng ký khai sinh

Bùi Thị Cúc

14:41 19/01/2020

Có 1 Trả lời

4

Về việc chuyển nội dung phản ánh, kiến nghị đến Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Văn Thuấn

09:44 21/10/2019

Có 1 Trả lời

5

V/v chuyển nội dung kiến nghị đến UBND quận Hà Đông, TP Hà Nội

Văn Thuấn

15:15 28/08/2019

Có 1 Trả lời

6

Về việc áp dụng tên đường, đoạn đường để xác định giá đất tại hai phường: Yên Nghĩa, Đồng Mai

Văn Thuấn

15:05 28/12/2018

Có 2 Trả lời

7

Thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.

Văn Thuấn

08:57 05/12/2018

Có 1 Trả lời

8

Cơ chế một cửa và một cửa liên thông

huong

10:30 12/11/2018

Có 1 Trả lời

9

Số điện thoại liên hệ với các phòng, ban của quận Cầu Giấy

Nguyễn Xuân Anh

21:49 13/08/2018

Có 1 Trả lời

10

Công văn số 3245/STC-TCHCSN ngày 21/5/2018 của Sở Tài chính

Đỗ Văn Thành

22:24 04/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 48 Câu hỏi / 5 trang

Trang: