STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chuyển trường

Nguyễn Thị Thư

00:55 20/08/2018

Có 1 Trả lời

2

Hỏi về thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học

Nguyễn Thùy Dung

17:38 27/07/2018

Có 1 Trả lời

3

Xin học trường mầm non

Thanh Thủy

15:49 04/07/2018

Có 1 Trả lời

4

Đối tượng tuyển tuyển sinh cho trẻ tiểu học

Phạm Thị Phương

12:51 04/07/2018

Có 1 Trả lời

5

Tuyển sinh lớp 1 năm 2018-2019

Nguyễn Bảo Thái

09:22 03/07/2018

Có 1 Trả lời

6

Chỉnh sửa thông tin học sinh tuyển sinh vào lớp 1

Gia Huy

14:05 02/07/2018

Có 1 Trả lời

7

Thắc mắc tuyển sinh vào lớp 1 năm 2018

Lê Thị Hải

17:32 01/07/2018

Có 1 Trả lời

8

Chứng chỉ Tiếng anh A2 trong tuyển dụng viên chức giáo dục

Hoàng Thị Hải Linh

17:35 22/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ

Trần Thị Hoa

09:56 19/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Chuyển công tác giáo viên

Nguyễn Văn Quân

21:34 15/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 225 Câu hỏi / 23 trang

Trang: