STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tuyển sinh bổ sung

Hoàng Thị Bình

19:32 03/12/2018

Có 1 Trả lời

2

Chuyển trường

Hoàng Thị Bình

16:12 29/11/2018

Có 1 Trả lời

3

Cấp lại bản sao bằng tốt nghiệp THPT

NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH

20:10 08/11/2018

Có 1 Trả lời

4

Tuyển viên chức giáo dục

Trần Hoàng My

08:07 15/10/2018

Có 1 Trả lời

5

Tìm truờng tiểu học đúng tuyến cho con ở 286 Nguyễn Xiển

Trần Thị Thu Huơng

17:48 09/10/2018

Có 1 Trả lời

6

Chứng chỉ

Công Lý

09:24 04/10/2018

Có 1 Trả lời

7

Làm lại bằng cấp 3 thì đến đâu

Lê Thị Thơm

10:16 28/08/2018

Có 1 Trả lời

8

Chuyển trường

Nguyễn Thị Thư

00:55 20/08/2018

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về thủ tục xin cấp bản sao bằng tốt nghiệp đại học

Nguyễn Thùy Dung

17:38 27/07/2018

Có 1 Trả lời

10

Xin học trường mầm non

Thanh Thủy

15:49 04/07/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 232 Câu hỏi / 24 trang

Trang: