STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Phụ cấp thâm niên giáo dục

Nguyễn Văn Trúc

13:44 17/08/2019

Có 1 Trả lời

2

Xin chuyển trường cho con

Hoàng Giang

14:49 29/07/2019

Có 1 Trả lời

3

Xét tuyển viên chức

Phạm Hằng

13:11 18/07/2019

Có 1 Trả lời

4

Thắc mắc về việc rút học bạ

thái bình

07:43 18/07/2019

Có 1 Trả lời

5

Nộp đơn vào lớp 6 khi tạm trú khác địa chỉ trên hộ khẩu

Chu Kim Ngân

03:30 12/07/2019

Có 1 Trả lời

6

Quy đổi chứng chỉ tin học ứng dụng, bậc đào tạo kỹ thuật viên

Nguyễn Thị Bích Đào

05:20 11/07/2019

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về việc nhập học cho con

chinha hồ

07:50 04/07/2019

Có 1 Trả lời

8

Đăng ký vào lớp 1 diện KT3

Trần Hà Giang

12:28 01/07/2019

Có 1 Trả lời

9

Các loại máy tính từ nước ngoài được mang vào phòng thi

Bùi Ánh Dương

16:37 28/06/2019

Có 1 Trả lời

10

Chứng nhận Toefel ITP có thể thay thế cho chứng chỉ A2 của Bộ Giáo dục không?

Nông Thị Yên

15:10 27/06/2019

Có 1 Trả lời

Tổng số 271 Câu hỏi / 28 trang

Trang: