STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỗ trợ kinh phí học cao học

Phạm Hùng

22:22 22/11/2020

Có 1 Trả lời

2

Dự thi viên chức giáo dục

Hoa

19:54 31/08/2020

Có 1 Trả lời

3

Thăng hạng giáo viên mầm non

Nguyễn Thu

14:28 15/05/2020

Có 1 Trả lời

4

Khi nào thành phố Hà Nội tổ chức xét đặc cách giáo viên hợp đồng?

Nguyễn Thị Hoa

13:32 10/04/2020

Có 1 Trả lời

5

Người nước ngoài góp vốn đầu tư vào trung tâm tin học tại Việt Nam

Cao Phương Thảo

17:10 05/03/2020

Có 1 Trả lời

6

Đề xuất cho học sinh nghỉ thêm vì tình hình dịch

Nghĩa

15:06 26/02/2020

Có 1 Trả lời

7

Chuyển trường trong khi có dịch Corona

Bùi Ánh Dương

10:49 19/02/2020

Có 1 Trả lời

8

Chứng chỉ ngoại ngữ thi nâng ngạch viên chức từ hạng IV lên hạng 3

Nguyen Thị Như Hoa

15:00 07/02/2020

Có 1 Trả lời

9

Xin lại bằng cấp 3

Nguyễn Thị Mai Hương

22:53 29/01/2020

Có 1 Trả lời

10

Chứng chỉ tiếng Anh B

Hoa Nguyen

21:45 01/01/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 289 Câu hỏi / 29 trang

Trang: