STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh trên BHYT

Nam Nguyễn

18:32 20/11/2020

Có 1 Trả lời

2

Đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu

Trần Thanh Vân

12:56 16/11/2020

Có 1 Trả lời

3

Chi phí cách ly y tế

Nguyễn Mai Anh

09:30 13/11/2020

Có 1 Trả lời

4

Câp chứng chỉ hành nghề dược

Phạm Văn Huấn

14:21 03/11/2020

Có 1 Trả lời

5

Công dân Đà Nẵng đi công tác Hà Nội liệu có bị cách ly

Nguyễn Đình Phúc

15:41 22/09/2020

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về thời gian giãn cách đối với các nhà hàng kinh doanh

Le thu ha

12:36 17/09/2020

Có 1 Trả lời

7

Điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề xét nghiệm

Ngô Văn Thịnh

18:49 28/07/2020

Có 1 Trả lời

8

Bằng cấp đối với nhân viên y tế học đường

Nguyễn Thị Yến

18:51 07/05/2020

Có 1 Trả lời

9

Thủ tục thay đổi người phụ trách chuyên môn của công ty dược

HUONG NGUYEN

08:55 06/05/2020

Có 1 Trả lời

10

Mua bảo hiểm y tế

Trần Lan Anh

10:47 05/05/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 116 Câu hỏi / 12 trang

Trang: