STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về bộ TTHC cấp xã

Nguyễn Thị Liên

21:49 16/08/2018

Có 1 Trả lời

2

Hồ sơ xin cấp sổ đỏ căn hộ tái định cư

Nguyễn Văn Tân

21:28 15/08/2018

Có 1 Trả lời

3

Lắp đặt nước sạch Đông Anh

Trung

09:41 15/08/2018

Có 1 Trả lời

4

Ủy ban nhân dân xã được quyền thu các loại phí gì

Lê Đình Ngà

09:18 15/08/2018

Có 1 Trả lời

5

Hỏi vể xác nhận tạm trú

Nguyễn Tuấn Anh

17:53 13/08/2018

Có 1 Trả lời

6

Chuyển khẩu sang quận mới

Đỗ Ngọc Diệp

11:52 13/08/2018

Có 1 Trả lời

7

Tách sổ hộ khẩu

Đặng Xuân Thuấn

16:09 08/08/2018

Có 1 Trả lời

8

Chế độ bảo hiểm cho người lao động hợp đồng

Nguyễn Thị Nga

16:36 06/08/2018

Có 1 Trả lời

9

Thẻ căn cuớc công dân

Nguyễn Thành Xuân

10:00 06/08/2018

Có 1 Trả lời

10

TTHC cấp xã

Khuất Thị Liên

14:13 31/07/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 788 Câu hỏi / 79 trang

Trang: