STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Việc xác nhận diện tích bình quân để nhập hộ khẩu

Đinh Thế Đức Thành

23:00 16/09/2019

Có 1 Trả lời

2

Cách thức và địa chỉ gửi công văn hỏi cục thuế Hà Nội

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

14:19 11/09/2019

Có 1 Trả lời

3

Xin cấp lại sổ hộ khẩu bị mất

Trần trọng Vinh

08:52 11/09/2019

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về cách ghi nơi sinh trong giấy khai sinh

Nguyễn Văn Duy

10:48 09/09/2019

Có 1 Trả lời

5

Đăng ký tạm trú

Nguyễn Kim Thạch

10:25 04/09/2019

Có 1 Trả lời

6

Bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nguyễn Thị Ni

16:21 30/08/2019

Có 1 Trả lời

7

Thẩm quyền Chứng thực Hợp đồng thuê Quyền sử dụng đất nông nghiệp

Thanh

16:34 21/08/2019

Có 1 Trả lời

8

Chuyển mục đích sử dụng đất

Dương Văn Chiêu

11:32 19/08/2019

Có 1 Trả lời

9

Hộ khẩu ở tỉnh có làm căn cước tại Hà Nội được không?

Trung Thành

22:26 18/08/2019

Có 1 Trả lời

10

Thủ tục tách thửa đất ở nông thôn

Đỗ Văn Nghệ

10:05 16/08/2019

Có 1 Trả lời

Tổng số 903 Câu hỏi / 91 trang

Trang: