STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Cấp căn cuớc công dân

Nguyễn văn thiển

21:42 18/07/2018

Có 1 Trả lời

2

Xin nhờ trợ giúp về làm sổ hộ khẩu và tạm trú

Trang lan anh

05:43 14/07/2018

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về cấp đổi CMND

Phạm minh Bắc

11:27 12/07/2018

Có 1 Trả lời

4

Xin cấp thẻ căn cước công dân

Hoang Lan Huong

11:05 11/07/2018

Có 1 Trả lời

5

TTHC cấp xã năm 2018

Trung Thị Phương Thảo

22:17 10/07/2018

Có 1 Trả lời

6

Đất đai

Nguyễn Đình Chiến

10:17 07/07/2018

Có 1 Trả lời

7

Số tầng được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Lê Thị Hằng

15:29 06/07/2018

Có 1 Trả lời

8

Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục

Nguyễn Thảo Phúc

19:16 28/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Giấy đăng ký kết hôn

Nguyễn Thị Nguyên

13:10 28/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lyminhthuy

02:07 27/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 774 Câu hỏi / 78 trang

Trang: