STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Hỏi về cấp đổi CMND

Phạm minh Bắc

11:27 12/07/2018

Có 1 Trả lời

2

Xin cấp thẻ căn cước công dân

Hoang Lan Huong

11:05 11/07/2018

Có 1 Trả lời

3

TTHC cấp xã năm 2018

Trung Thị Phương Thảo

22:17 10/07/2018

Có 1 Trả lời

4

Đất đai

Nguyễn Đình Chiến

10:17 07/07/2018

Có 1 Trả lời

5

Số tầng được phép xây dựng nhà ở riêng lẻ

Lê Thị Hằng

15:29 06/07/2018

Có 1 Trả lời

6

Về việc thuyên chuyển và tiếp nhận viên chức ngành giáo dục

Nguyễn Thảo Phúc

19:16 28/06/2018

Có 1 Trả lời

7

Giấy đăng ký kết hôn

Nguyễn Thị Nguyên

13:10 28/06/2018

Có 1 Trả lời

8

Xin cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

Lyminhthuy

02:07 27/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Thời gian trả Căn cước công dân

Trần Nhật Tân

14:53 13/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Về vấn đề đổi thẻ căn cước công dân khi đủ 25 tuổi

Quỳnh

21:04 10/06/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 772 Câu hỏi / 78 trang

Trang: