STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Minh Tuan

19:33 19/11/2020

Có 1 Trả lời

2

Cơ sở kinh doanh khẩu trang y tế

Phạm Thành Thái

08:52 18/11/2020

Có 1 Trả lời

3

Cả xã đã đường bê tông, xóm tôi 7 hộ vẫn đường đất.

Nguyễn Văn Tuyến

20:53 17/11/2020

Có 1 Trả lời

4

Dự án mở rộng đường 70- huyện Thanh Trì -Hà Nội

Vũ Phương Thảo

22:32 05/10/2020

Có 1 Trả lời

5

Đăng ký kinh doanh

Đỗ Thị Thu Hương

11:11 19/09/2020

Có 1 Trả lời

6

Xây cầu vượt cho người đi bộ qua đường Lê Văn Lương

Phùng Thanh Tùng

13:10 16/09/2020

Có 1 Trả lời

7

Cấp phép xả thải vào công trình thủy lợi

Trần Kim Ngọc

15:50 25/08/2020

Có 1 Trả lời

8

Xin bản scan quyết định 2563/2020/QĐ-UBND thành phố Hà Nội về việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Lê Hà Tiên

19:16 03/08/2020

Có 1 Trả lời

9

Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Phạm Thu Hương

15:29 30/07/2020

Có 1 Trả lời

10

Việc xử lý chất thải trong thi công xây dựng công trình

Nguyen Ngoc Thuan

09:21 26/06/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 221 Câu hỏi / 23 trang

Trang: