STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Đường Minh Khai; Vĩnh Tuy; Yên Duyên

Đinh Thái Phương

09:39 05/09/2019

Có 1 Trả lời

2

Thay đổi nước sinh hoạt

Nguyễn Thị Thu Hằng

07:43 05/09/2019

Có 1 Trả lời

3

Thay đổi Cung cấp Nước sạch Nông thôn trên Địa bàn Huyện Thanh Trì năm 2019

Bùi Diệu Ngọc

14:23 09/08/2019

Có 2 Trả lời

4

Thay đổi Cung cấp Nước sạch Nông thôn trên Địa bàn Huyện Thanh Trì năm 2019

Bùi Diệu Ngọc

11:57 22/07/2019

Có 1 Trả lời

5

Vi phạm trật tự xây dựng

Vũ Trung Dũng

14:15 11/06/2019

Có 1 Trả lời

6

Em có làm con rối từ rác thải, tái chế - con cò và mong muốn bán hàng trên phố đi bộ Hồ Gươm

Mẩy Linh

20:09 31/05/2019

Có 1 Trả lời

7

Sử dụng đất nông nghiệp trồng rau công nghệ cao

Lê Đức Anh

14:36 24/04/2019

Có 1 Trả lời

8

Tư vấn về giấy phép xây dựng

Trần Văn Đạt

19:37 26/02/2019

Có 1 Trả lời

9

Cấp phép xây dựng

Lê Anh Vũ

15:21 18/02/2019

Có 1 Trả lời

10

Cấp giấy phép xây dựng nhà ở

Trần Thanh Hà

22:20 13/02/2019

Có 1 Trả lời

Tổng số 196 Câu hỏi / 20 trang

Trang: