STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Việc xử lý chất thải trong thi công xây dựng công trình

Nguyen Ngoc Thuan

09:21 26/06/2020

Có 1 Trả lời

2

Công khai mặt cắt ngang tuyến đường xây dựng

Đoàn Khắc Trung

10:12 19/06/2020

Có 1 Trả lời

3

Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch

Vũ Đức Việt

09:03 01/06/2020

Có 1 Trả lời

4

Dự Án Quốc Lộ 6: Xuân Mai - Ba La

Anh Quốc

21:15 26/05/2020

Có 1 Trả lời

5

Quyết định 2574/QĐ-UBND ngày 12/6/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc cho phép đầu tư dự án khu đô thị mới C2

Nguyễn Việt Tùng

13:42 21/05/2020

Có 1 Trả lời

6

Cấp phép xả thải

Đoàn Văn Chung

15:51 24/04/2020

Có 1 Trả lời

7

Quy định cấp phép kinh doanh bãi đỗ xe

Nguyễn Anh Dũng

15:32 23/04/2020

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về Quy hoạch xây dựng vùng nông thôn

Vũ Trung Dũng

09:58 21/04/2020

Có 1 Trả lời

9

Dự án đầu tư

Nguyễn Khắc Nhật

16:08 08/04/2020

Có 1 Trả lời

10

Hỗ trợ thông tin để phản ánh tới cơ quan nhà nước do Chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ

Lê Đức Công

13:42 05/04/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 212 Câu hỏi / 22 trang

Trang: