STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Điều chỉnh quy hoạch đường giao thông

Nguyễn Quang Đăng

10:32 29/11/2018

Có 1 Trả lời

2

Thi công xây dựng hộp đấu nối

Đặng Xuân Linh

14:06 07/11/2018

Có 1 Trả lời

3

Dự án Quốc lộ 6 đoạn Hà Đông - Xuân Mai khi nào khởi công?

Đào Thị Mến

07:11 13/10/2018

Có 1 Trả lời

4

Cấp Giấy phép bán rượu tiêu dùng tại chỗ

Hoàng Quỳnh Trang

11:36 28/09/2018

Có 1 Trả lời

5

Quy hoạch đô thị vệ tinh

Hùng Dũng

12:59 22/09/2018

Có 1 Trả lời

6

Chiều cao xây dựng nhà ở riêng lẻ tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Đỗ Vân Anh

10:02 11/09/2018

Có 1 Trả lời

7

Giá tính thuế nhà chung cư 114 Mai Hắc Đế, Hà Nội

Bảo Thắng

16:41 08/09/2018

Có 1 Trả lời

8

Xin quyết định số 998/QĐ - UBND của UBND thành phố Hà Nội

Chu Minh Hoài

22:04 23/08/2018

Có 1 Trả lời

9

Thông tin về Dự án Golden palace A

An

15:03 15/08/2018

Có 1 Trả lời

10

Xin thông tin quy hoạch tại khu đất khu trung xã Việt Hùng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội

Nguyễn Văn Nam

17:26 07/08/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 180 Câu hỏi / 18 trang

Trang: