STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Viên chức giáo dục quận, huyện

Huơng

11:31 16/09/2019

Có 1 Trả lời

2

Chứng chỉ ngoại ngữ A2

Nguyễn Thị Hoan

22:20 12/09/2019

Có 1 Trả lời

3

Thi tuyển viên chức ban quản lý dự án đầu tư xây dưng công trình văn hoá xã hội 2019

Minh Lan

15:45 10/09/2019

Có 1 Trả lời

4

Chứng chỉ thi tuyển công chức

Huyen

10:06 18/08/2019

Có 1 Trả lời

5

Quy định về giờ giấc làm việc của cán bộ không chuyên trách cấp xã, phường

Nguyễn Thị Ngọc Bích

22:06 10/07/2019

Có 1 Trả lời

6

Chứng chỉ ngoại ngữ thi viên chức 2019

Bùi Ánh Tuyết

09:47 10/07/2019

Có 1 Trả lời

7

Chứng chỉ Toeic

Hoang

00:45 04/07/2019

Có 1 Trả lời

8

Hỏi về Kỳ thi tuyển viên chức năm 2019 của Thành phố

Nguyễn Cường Thịnh

23:17 03/07/2019

Có 1 Trả lời

9

Xét tuyển công chức không qua thi tuyển

Đoàn Chung

10:30 01/07/2019

Có 1 Trả lời

10

Bằng tiếng Anh dự thi công chức

Đào Thị Mai Anh

13:35 12/06/2019

Có 1 Trả lời

Tổng số 613 Câu hỏi / 62 trang

Trang: