STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Thi công chức nguồn 2018

Bùi Huy Hiếu

14:20 17/08/2018

Có 1 Trả lời

2

Kiến nghị về chế độ cán bộ không chuyên trách cấp xã phường

Việt Hưng

16:23 08/08/2018

Có 1 Trả lời

3

Chế độ cho người lao động

Phùng Vũ Trung

16:59 06/08/2018

Có 1 Trả lời

4

Lịch thi tốt nghiệp của lớp công chức nguồn xã, phường, thị trấn

Lê Văn Dũng

08:29 03/08/2018

Có 1 Trả lời

5

Chứng chỉ tiếng Anh có quy định thời hạn sử dụng đối với tuyển dụng viên chức, công chức

Khuất Thị Minh Nguyệt

08:20 03/08/2018

Có 1 Trả lời

6

Chứng chỉ tiếng Anh

Nguyễn Hồng Nam

08:13 01/08/2018

Có 1 Trả lời

7

Thuyên chuyển công tác

Lương Hồ Vũ

14:01 22/07/2018

Có 1 Trả lời

8

Bổ nhiệm

Ngô Quyền

09:34 23/06/2018

Có 1 Trả lời

9

Thuyên chuyển công tác giáo dục

Nguyễn Văn Tư

15:29 08/06/2018

Có 1 Trả lời

10

Lao động hợp đồng

Nguyễn Văn Anh

16:30 21/05/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 483 Câu hỏi / 49 trang

Trang: