STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Chuyển từ giáo viên THCS sang giáo viên tiểu học

Đào Thị Hoa

11:19 25/11/2018

Có 1 Trả lời

2

Tuyển giáo viên

Đoàn Anh Dũng

15:12 06/11/2018

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về thủ tục thuyên chuyển giáo viên

Lê Đức Kỳ

16:47 31/10/2018

Có 1 Trả lời

4

Hỏi về chứng chỉ ngoại ngữ khi thi công chức

Nguyễn Tùng Lâm

22:35 21/10/2018

Có 1 Trả lời

5

Chuyển ngạch từ thư viện viên sang giáo viên tiểu học

Hải Yến

23:40 18/10/2018

Có 1 Trả lời

6

Chuyển từ mã ngạch cán sự 01.004 sang mã ngạch 06.032

Nguyễn Duy Anh

21:10 10/10/2018

Có 1 Trả lời

7

Điểm tuyển dụng

Dung

13:35 01/10/2018

Có 1 Trả lời

8

Tiếp nhận công chức

Hoàng Thị Mỵ Lương

15:52 06/09/2018

Có 1 Trả lời

9

Đề cử, ứng cử chủ tịch,phó chủ tịch UBND xã,phường,thị trấn

Nguyễn Hùng Dũng

15:42 06/09/2018

Có 1 Trả lời

10

Xếp lương hợp đồng

Thu Hien

08:48 06/09/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 496 Câu hỏi / 50 trang

Trang: