STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Tiêu chuẩn kỹ thuật y hạng IV

Nguyễn Thị Ngọc

13:17 24/11/2020

Có 1 Trả lời

2

Hỏi đáp thắc mắc về chứng chỉ TOEIC đạt 510 điểm

Nguyễn Phương Thảo

11:52 30/08/2020

Có 1 Trả lời

3

Y tế học đường

Nguyễn Vi

22:55 11/06/2020

Có 1 Trả lời

4

Xin thuyên chuyển công tác khi đang tập sự

Nguyễn Văn Hoá

05:42 03/06/2020

Có 1 Trả lời

5

Miễn chứng chỉ tiếng Anh

Nguyen Quyen

23:22 22/05/2020

Có 1 Trả lời

6

Chứng chỉ Toefl có thời hạn không?

NGUYỄN THU THUY

14:32 15/05/2020

Có 1 Trả lời

7

Giải đáp thắc mắc Giải đáp thắc mắc về tiêu chuẩn ngoại ngữ xét tuyển viên chức giáo dục

Nguyễn Thị Thanh Mai

15:25 17/04/2020

Có 1 Trả lời

8

Xét đặc cách giáo viên hợp đồng

Nguyễn Thị Thanh

13:33 06/04/2020

Có 1 Trả lời

9

Chứng chỉ tiếng Anh

13:47 25/03/2020

Có 1 Trả lời

10

Thuyên chuyển công tác

Nguyễn Thị Huyền

16:35 16/03/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 650 Câu hỏi / 65 trang

Trang: