STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Luật cán bộ công chức sửa đổi

Nguyễn Nhật Minh

07:24 15/07/2019

Có 1 Trả lời

2

Xin ý kiến về hiệu lực văn bản quy phạm pháp luật của Thành phố

Trịnh Văn Thắng

09:19 24/05/2019

Có 1 Trả lời

3

Hỏi về nghỉ việc lao động không có hợp đồng

Đỗ Viết Kết

00:35 16/05/2019

Có 1 Trả lời

4

Thủ tục xử án toà dân sự về thời hiệu

Đỗ Viết Kết

13:39 25/04/2019

Có 1 Trả lời

5

Thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thừa kế theo pháp luật

Đỗ Viết Kết

13:07 25/04/2019

Có 1 Trả lời

6

Bị lừa đảo cần làm thủ tục gì để công an tìm kiếm thủ phạm

Nguyen

21:03 17/03/2019

Có 1 Trả lời

7

Hỏi về lĩnh vực đất đai

Nguyễn Thanh Long

14:21 16/03/2019

Có 1 Trả lời

8

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Nguyễn Văn Hạnh

11:14 26/05/2018

Có 1 Trả lời

9

Hỏi về sổ đỏ

Nguyễn Thu Hằng

10:42 03/04/2018

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về vấn đề giải quyết tranh chấp đất đai

Lê Tiến

17:58 02/04/2018

Có 1 Trả lời

Tổng số 64 Câu hỏi / 7 trang

Trang: