STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Phản ánh kiến nghị một số việc

Văn Thuấn

16:19 03/07/2020

Có 1 Trả lời

2

Tìm văn bản

Ngô Thị Kim Hân

10:12 28/06/2020

Có 1 Trả lời

3

Di dời nhà máy

Phạm Huệ

19:33 14/06/2020

Có 1 Trả lời

4

Làm Trưởng thôn

Phùng Lộc

19:49 10/06/2020

Có 1 Trả lời

5

Lắp hệ thống chiếu sáng cầu Đuống

Nam Nguyễn

17:31 09/06/2020

Có 1 Trả lời

6

Hỏi về qui hoạch phân khu đô thị sông Đuống R6

Nguyễn Hà

21:40 06/06/2020

Có 1 Trả lời

7

Hướng dẫn chế độ chi hội nghị

Ngân

16:20 05/06/2020

Có 1 Trả lời

8

Thủ tục xin Visa nhập cảnh cho người nuớc ngoài

Giang

09:30 04/06/2020

Có 1 Trả lời

9

Gói hỗ trợ an sinh xã hội dịch Covid

Bùi Diệu Ngọc

14:02 02/06/2020

Có 1 Trả lời

10

Khu dân cư xuất hiện nhiều nhà xưởng nhưng thiếu công viên, sân bóng tập thể dục

Nguyễn Kim Ngân

14:08 25/05/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 1726 Câu hỏi / 173 trang

Trang: