STT Câu hỏi  Người hỏi  Ngày hỏi  Trạng thái  Kèm file
1

Xe buýt nhanh BRT bị các phương tiện tạt đầu, rất nguy hiểm

Hoàng Xuân Vinh

20:44 18/11/2020

Có 1 Trả lời

2

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Nguyen Thi Men

09:43 11/11/2020

Có 1 Trả lời

3

Thời gian của chương trình khuyến mại giảm giá

Hải Bình

10:08 09/11/2020

Có 1 Trả lời

4

Xét gia đình văn hóa

phung Bình

13:28 02/11/2020

Có 1 Trả lời

5

Đề nghị cung cấp văn bản

Thanh Tùng

09:21 28/10/2020

Có 1 Trả lời

6

Xóa Án Tích cho người chấp hành xong án phạt tù

Nguyễn Tiến Thành

16:24 24/10/2020

Có 1 Trả lời

7

Đề nghị thành phố cho biết việc quy hoạch đuờng Hoàng Hoa Thám

Vũ Quỳnh Trang

15:45 22/10/2020

Có 1 Trả lời

8

Về GPMB đường Tam Trinh

Nguyễn Hữu Đạt

10:28 16/10/2020

Có 1 Trả lời

9

Kết luận Thanh tra

Vũ Trung Dũng

16:16 12/10/2020

Có 1 Trả lời

10

Hỏi về lịch tiếp công dân của ủy ban nhân dân thành phố

Nguyễn thị thảo

09:47 08/10/2020

Có 1 Trả lời

Tổng số 1750 Câu hỏi / 175 trang

Trang: