HNP - Ngày 11/9, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 4052/QĐ-UBND về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững, giai đoạn 2021-2025, trên địa bàn thành phố Hà Nội.  

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 7/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 179/KH-UBND, về nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 1/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND, về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) của Thành phố.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 26/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 170/KH-UBND, về tổ chức chương trình Tháng khuyến mại Hà Nội năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 20/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 169/KH-UBND về phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem