HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 3 đạt 44.749 tỷ đồng, tăng 1,4% so tháng trước và tăng 15,3% so cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.169 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 2.599 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 3/2019, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển tăng 0,6% và tăng 11,1%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa thống kê về lượng khách quốc tế lưu trú tại Hà Nội trong tháng 3 ước đạt 462 nghìn lượt người, tăng 7,4% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP – Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản quý I/2091 của Hà Nội. Theo đó, diện tích trồng rừng mới ước đạt 154 ha, tăng 2,7% và sản lượng thủy sản ước đạt 22.223 tấn, tăng 4,9% so cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn trong tháng đã thu hoạch xong cây trồng vụ đông và gieo trồng sản xuất vụ xuân; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu vừa công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Ba của Hà Nội tăng 30,5% so với tháng trước và tăng 13,2% so với cùng kỳ. Ước tính quý I năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,9 so với cùng kỳ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2019 giảm 0,13% so với tháng trước và tăng 3,92% so bình quân cùng kỳ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 128/BC-CTK ngày 25/3/2019 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Ba, ước quý I năm 2019 của Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 2/2019 ước đạt 350 nghìn lượt người, giảm 5,6% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2018.  

Xem chi tiết...

HNP – Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, kinh tế trên địa bàn TP Hà Nội có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tổng thu ngân sách nhà nước tháng 2 ước thực hiện 13.000 tỷ đồng; lũy kế 2 tháng ước thực hiện 42.232 tỷ, đạt 17,2% so với dự toán và tăng 25,1% so với cùng kỳ.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem