HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản tháng 10/2018 của Hà Nội. Theo đó, diện tích rừng trồng được chăm sóc ước đạt 192 ha và sản lượng thủy sản ước đạt  8.601 tấn.  

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 10 ước đạt 355 nghìn lượt người, tăng 18,9% so với tháng trước và tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10/2018 của Hà Nội tăng nhẹ 0,24% so với tháng trước và tăng 4,09% so với bình quân cùng kỳ. 

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình nội ngoại thương trên địa bàn Thành phố trong tháng 10/2018. Theo đó, tổng mức bán ra của thương mại, khách sạn nhà hàng, dịch vụ ước đạt 219.765 tỷ đồng, tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 6% so cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu ước đạt 1.225 triệu USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 2.670 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 10/2018, số lượng hành khách vận chuyển tăng 0,4% so tháng trước và tăng 10,7% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,6% và tăng 9,1%.

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 441/BC-CTK ngày 25/10/2018 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2018 của Thủ đô.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa thống kê lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 9/2018 ước đạt 320 nghìn lượt người, giảm 3,5% so với tháng trước nhưng tăng 20,8% so với năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 9/2018, số lượng hành khách vận chuyển tăng 0,4% so tháng trước và tăng 10,3% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 0,3% và 8,4%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, sản xuất nông nghiệp trong tháng 9/2018 tiếp tục công tác gieo cấy, chăm sóc lúa và các loại cây hoa màu vụ mùa. Tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định, trên địa bàn không xảy ra bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình nội ngoại thương trên địa bàn Thành phố trong tháng 9/2018. Theo đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 9 ước đạt 216.215 tỷ đồng, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 8,3% so cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu ước đạt 1.352 triệu USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 2.460 triệu USD.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem