HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 của Hà Nội giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước và tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 3,37% so với bình quân 8 tháng năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 8 năm 2022 của thành phố Hà Nội ước đạt 58,5 nghìn tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng 8 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 1.422 triệu USD, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ năm 2021; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.519 triệu USD, tăng 4% và tăng 17%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội cho biết, tháng 8/2022, số lượt hành khách vận chuyển đạt 25,8 triệu lượt hành khách, tăng 0,1% so với tháng trước và gấp 16,8 lần cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 104,8 triệu tấn, tăng 0,8% và tăng 93,6%.

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng năm 2022 của Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 12/8, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 217/KH-UBND về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội về Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về một số vấn đề xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội trong tháng 7/2022 gồm: Lao động và giải quyết việc làm; An sinh xã hội; Giáo dục và đào tạo.  

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 7 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2022 của Hà Nội tăng 0,61% so với tháng trước và tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 7 tháng năm 2022 tăng 3,38% so với bình quân 7 tháng năm 2021.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem