HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến hết tháng 5/2021 đạt 3.870 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 3,2% so với thời điểm kết thúc năm 2020; Tổng dư nợ tín dụng đạt 2.297 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% và tăng 4,2%.

Xem chi tiết...

HNP – Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 110,6 nghìn tỷ đồng, bằng 47% dự toán Trung ương giao và tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2021 của Hà Nội tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước trên địa bàn Thành phố 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 15,2 nghìn tỷ đồng, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 519,2 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Ngày 31/5, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. 

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình sản xuất lâm nghiệp và thủy sản tháng 5/2021 của Hà Nội. Theo đó, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 175 ha, giảm 0,6% so cùng kỳ năm trước và sản lượng thủy sản ước đạt 8.682 nghìn tấn, tăng 3,1%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội về sản xuất nông nghiệp tháng 5/2021, toàn Thành phố tập trung chủ yếu vào công tác sản xuất cây vụ Xuân, thu hoạch cây vụ Đông xuân; chăm sóc, phát triển đàn gia súc, gia cầm. 

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, 5 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố đạt 5.890 triệu USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm 2020; kim ngạch nhập khẩu đạt 13,6 tỷ USD, tăng 20,7%.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội cho biết, tháng 5/2021, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 72 triệu tấn, giảm 3,7% so với tháng trước và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020; số lượt hành khách vận chuyển đạt 14,3 triệu lượt hành khách, giảm 50,2% và giảm 29,5%.

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 297/BC-CTK ngày 25/5/2021 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Năm và 5 tháng đầu năm 2021 của Thủ đô Hà Nội.       

Xem chi tiết...

Bài viết Xem