HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong 4 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước trên địa bàn Thành phố được 11,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2021 và đạt 23,1% kế hoạch năm.

Xem chi tiết...

HNP – Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng (TCTD) trên địa bàn thành phố Hà Nội tính đến hết tháng 4/2022 đạt 4.402 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% so với tháng trước và tăng 3,5% so với thời điểm kết thúc năm 2021; tổng dư nợ tín dụng đạt 2.583 nghìn tỷ đồng, tăng 1,3% và tăng 4,1%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, tháng Tư năm 2022, sản xuất nông nghiệp của Thành phố tập trung chăm sóc lúa, cây màu vụ Xuân; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội cho biết, tháng 4/2022, số lượt hành khách vận chuyển đạt 25,8 triệu lượt hành khách, tăng 4,9% so với tháng trước nhưng giảm 10,2% so với cùng kỳ năm trước; khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 98,5 triệu tấn, tăng 6,8% và tăng 31,7%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 6% so với cùng kỳ năm 2021.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2022 của Hà Nội giảm nhẹ 0,05% so với tháng trước và tăng 3,42% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 4 tháng đầu năm 2022 tăng 2,85% so với bình quân cùng kỳ năm 2021. 

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng 4 năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội đạt 1.565 triệu USD, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 3.455 triệu USD, giảm 2,6% và tăng 20%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4 năm 2022 của thành phố Hà Nội ước đạt 54 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 4/2022 tăng gấp 2,1 lần so với tháng trước và tăng 66,8 lần so với cùng kỳ năm trước; khách trong nước đến Hà Nội tăng 3,1% và tăng 20,5%. 

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Tư và 4 tháng đầu năm 2022 của Hà Nội.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem