HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố số liệu tín dụng ngân hàng của Thủ đô Hà Nội trong tháng 1/2020. Theo đó, vốn huy động từ các tổ chức tín dụng đạt 3.536 nghìn tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng 12/2019 và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

HNP - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 1/2020 của thành phố Hà Nội ước đạt 51,4 nghìn tỷ đồng, tăng 5,8% so với tháng 12/2019 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước tháng Một ước đạt 2.419 tỷ đồng, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 30,2 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP – Theo Cục Thống kê Hà Nội, tháng Một năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn Thành phố đạt 1.041 triệu USD, giảm 20,2% so với tháng 12/2019 và giảm 17,4% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch nhập khẩu đạt 2.460 triệu USD, giảm 19,5% và giảm 11,7%.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 1 năm 2020 tăng 1,07% so với tháng 12/2019 và tăng 6,16% so với cùng kỳ năm trước.

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 29/BC-CTK ngày 22/01/2020 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Một của Thủ đô Hà Nội.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa thống kê lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng 12/2019 ước đạt 481 nghìn lượt người, tăng 1,3% so với tháng 11 và tăng 11,2% so với năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 12/2019 ước đạt 49,8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,8% so tháng 11 và tăng 17,6% so cùng kỳ năm 2018. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.656 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 3.321 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống Kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 12/2019 của Hà Nội tăng 3,7% so với tháng 11 và tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2018. Tính chung cả năm 2019, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018.

Xem chi tiết...

HNP - Cục thống kê Hà Nội cho biết, tháng 12/2019, khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 1,6% so tháng 11 và tăng 11,2% so cùng kỳ năm 2018; số lượt hành khách vận chuyển tăng 1,1% và tăng 10,2%.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem