HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình nội ngoại thương trên địa bàn Thành phố trong tháng 6/2018. Theo đó, ước tính tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 6 đạt 198.215 tỷ đồng tăng 1,4% so với tháng trước. Trị giá xuất khẩu ước đạt 1.029 triệu USD và trị giá nhập khẩu ước đạt 2.570 triệu USD.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, tháng 6/2018, số lượng hành khách vận chuyển tăng 2,7% so tháng trước và tăng 10,4% so cùng kỳ; khối lượng hàng hóa vận chuyển tăng 1,1% và 8,8%. 

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm 2018 vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 128.875 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn nhà nước tăng 2,5%, vốn ngoài nhà nước tăng 16,2%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,7%. 

Xem chi tiết...

HNP - Theo số liệu công bố của Cục Thống Kê Hà Nội, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Sáu của Hà Nội tăng 1,1% so với tháng trước và tăng 8,36% so với cùng kỳ. Cộng dồn 6 tháng năm 2018 chỉ sản xuất công nghiệp tăng 8% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Cục Thống kê Hà Nội vừa cho biết, lượng khách quốc tế đến Hà Nội trong tháng Sáu ước đạt 300 nghìn lượt người, giảm 9,1% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm 2017.

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, kết quả sản xuất nông nghiệp Sáu tháng đầu năm 2018 toàn Thành phố tương đối khả quan so với cùng kỳ năm trước; tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định.

Xem chi tiết...

HNP - Theo báo cáo của Cục Thống kê Hà Nội, trong Sáu đầu năm 2018, thành phố Hà Nội đã và đang tiếp tục triển khai các công trình, dự án trên địa bàn, cụ thể như sau:

Xem chi tiết...

HNP – Cục thống kê Hà Nội vừa có báo cáo về tình hình lâm nghiệp và thủy sản Sáu tháng đầu năm 2018 của Hà Nội. Theo đó, diện tích trồng rừng mới ước đạt 161 ha, tăng 0,6% và sản lượng thủy sản ước đạt 47.218 tấn, tăng 5,4% so cùng kỳ năm trước. 

Xem chi tiết...

HNP - Theo Báo cáo của Cục thống kê Hà Nội, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6/2018 tăng 0,75% so với tháng trước và tăng 5,54% so với cùng kỳ. Nguyên nhân khiến chỉ số giá tháng này tăng so tháng trước là do ảnh hưởng của 3 nhóm hàng chính. Cụ thể:

Xem chi tiết...

HNP - Báo cáo số 218/BC-CTK ngày 22/6/2018 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội tháng Sáu và ước 6 tháng đầu năm 2018 của Thủ đô.

Xem chi tiết...

Bài viết Xem