Hà Nội: Thu, chi ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm đều tăng (16:41 11/10/2017)


HNP – Cục Thống kê Hà Nội vừa tổng kết, 9 tháng đầu năm 2017, thu ngân sách nhà nước của Hà Nội đạt 146.422 tỷ đồng, tăng 16,2% so cùng kỳ và đạt 71,5% so dự toán pháp lệnh giao; chi ngân sách địa phương ước đạt 41.703 tỷ đồng, đạt 53,6% dự toán.


Cao nhất trong thu ngân sách là thu nội địa với 131.775 tỷ đồng, tăng 16,6% so với cùng kỳ và bằng 70,9% dự toán. Tiếp đến là thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 12.958 tỷ đồng, tăng 15,7% và bằng 75,4%; thu từ dầu thô  đạt 1.689 tỷ, tăng 23,4% và bằng 93,8%.


So với cùng kỳ, thu nội địa từ các khu vực đều tăng cao: khu vực doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt 27.327 tỷ đồng, tăng 7,7%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 1.769 tỷ đồng, tăng 17%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16.815 tỷ đồng, tăng 23,2%; từ thuế thu nhập cá nhân đạt 13.614 tỷ đồng, tăng 22%; thu tiền sử dụng đất đạt 23.118 tỷ đồng, tăng 20,8%;...


Trong chi ngân sách, chi đầu tư phát triển đạt 17.060 tỷ đồng, đạt 51% dự toán; chi thường xuyên đạt 24.643 tỷ đồng, đạt 58,9%.


Cùng với hoạt động thu, chi ngân sách, 9 tháng qua, các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã nỗ lực sử dụng các biện pháp huy động vốn. Nguồn vốn này đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp, khách hàng, các nhu cầu đầu tư khác và thanh khoản của các tổ chức tín dụng. Theo đó, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 2.528 nghìn tỷ đồng, tăng 14,9% so đầu năm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm tăng 14,8%; tiền gửi thanh toán tăng 16,1%; tiền gửi VNĐ tăng 17,3%; tiền gửi ngoại tệ tăng 6,9% so với đầu năm.


Thêm vào đó, hoạt động tín dụng tăng trưởng khá, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh. Các tổ chức tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn tín dụng. Do đó, dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đã có sự tăng trưởng tín dụng ngay từ những tháng đầu năm.


Đến hết tháng  9, tổng dư nợ cho vay và đầu tư của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 1.534 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1.330 nghìn tỷ đồng, tăng 15,7% so cuối năm 2016; dư nợ ngắn hạn tăng 16,5%; dư nợ trung và dài hạn tăng 15,2%; dư nợ cho vay bằng VNĐ, tăng 15,9%; dư nợ bằng ngoại tệ tăng 14,6%.


Về thị trường chứng khoán, tổng số doanh nghiệp niêm yết trên 2 sàn chứng khoán của Hà Nội trong 9 tháng qua là 1.002 doanh nghiệp, tăng 209 doanh nghiệp so với đầu năm với giá trị niêm yết đạt 326.616 tỷ đồng, tăng 36,1%. Giá trị vốn hóa toàn thị trường đạt 660.638 tỷ đồng, tăng 45,2% so với đầu năm.

Thị trường cổ phiếu niêm yết (HNX) có 378 doanh nghiệp. Ở thị trường này, trong 11 phiên giao dịch đầu tháng 9, khối lượng giao dịch đạt 519 triệu CP, với giá trị chuyển nhượng đạt 6.265 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao dịch đạt 9.638 triệu CP được chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng đạt 102.120 tỷ đồng, tăng 13,2% về khối lượng và 5,2% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

Còn lại là thị trường giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết (Upcom) với 624 doanh nghiệp. Trong 11 phiên giao dịch đầu tháng 9, khối lượng giao dịch đạt 121 triệu CP, giá trị giao dịch đạt 2.099 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm, khối lượng giao dịch đạt 1.869 triệu CP được chuyển nhượng, giá trị chuyển nhượng đạt 31.156 tỷ đồng, tăng 28,5% về khối lượng và 48,2% về giá trị so cùng kỳ năm trước.

 


N.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật