Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2017 của Thủ đô Hà Nội (15:22 31/10/2017)


HNP – Báo cáo số 443/BC-CTK ngày 23/10/2017 của Cục Thống kê Hà Nội về tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô tháng Mười và 10 tháng năm 2017.


Nội dung chi tiết tại file đính kèm.


BC443-CTK.pdf


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật