Nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đi vào cuộc sống (08:21 07/11/2017)


HNP - Ngày 2/11, UBND TP Hà Nội có Báo cáo số 309/BC-UBND về theo dõi thi hành pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố.


Theo đó, trong thời gian qua, thành phố đã có nhiều cơ chế, chính sách kiến tạo hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. Năm 2017, UBND thành phố đã bố trí cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Sở Kế hoạch và Đầu tư) gần 18,6 tỷ đồng để hỗ trợ đào tạo doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động liên kết giữa các hiệp hội doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 12,6 tỷ đồng...

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hà Nội đã triển khai các gói tín dụng hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp với lãi suất ưu đãi. Đồng thời, đẩy mạnh bảo lãnh tín dụng và thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ ngày 10/7/2017, các tổ chức tín dụng trên địa bàn điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ngắn hạn đối với các đối tượng, lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực khuyến khích đầu tư, mức giảm từ 0,5-1%/năm.

Các chương trình, chính sách ưu đãi được các ngân hàng triển khai kịp thời và liên tục sửa đổi phù hợp, góp phần quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn rẻ và thu hút được sự tham gia của đông đảo doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa để mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh. Đến 30/9/2017, dư nợ cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Hà Nội đối với tổ chức tín dụng đạt 466.895 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 30,4% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế trên địa bàn và tăng 15,7% so với cuối năm 2016.

Thành phố đã triển khai dịch vụ công trực tuyến; tích hợp cung cấp dịch vụ công trực tuyến của toàn thành phố kết nối với phần mềm một cửa điện tử và liên thông; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính về cấp phép xây dựng còn 10 ngày (theo quy định là 30 ngày); thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất xuống còn 14 ngày (quy định 30 ngày)...
 


HNP


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật