Vốn đầu tư phát triển của Hà Nội cả năm 2017 tăng 10,5% (16:14 10/01/2018)


HNP - Cục Thống kê Hà Nội cho biết, ước tính năm 2017, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn thành phố Hà Nội đạt 308.219 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn nhà nước trên địa bàn tăng 2,7%; vốn ngoài nhà nước tăng 18,1%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 7,4%.


Tình hình đầu tư phát triển trên địa bàn Hà Nội năm 2017 chủ yếu tập trung vào vốn ngoài nhà nước chiếm trên 51% tổng vốn đầu tư, tăng 18,1% so với cùng kỳ. Vốn nhà nước tăng nhưng mức tăng không cao, các nguồn trái phiếu Chính phủ, vốn tín dụng đầu tư trong nước trong năm không phát sinh. Trong đó, vốn nhà nước trung ương tăng 2,5% so cùng kỳ, vốn địa phương quản lý tăng 3,1%. Bên cạnh đó, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng tăng ổn định do Thành phố định hướng thu hút nguồn vốn FDI có chọn lọc các dự án chất lượng, khuyến khích các dự án phát triển công nghiệp hỗ trợ, sản xuất công nghệ cao, công nghệ sinh học, sử dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường,…

 

Chia theo khoản mục đầu tư, vốn đầu tư xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng 56,1%, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất chiếm tỷ trọng 24,7%, tăng 6,2%; Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản chiếm tỷ trọng 7,2%, tăng 7,6%; Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động, chiếm tỷ trọng 10,4%, tăng 10,4%; Vốn đầu tư khác, chiếm tỷ trọng 1,6%, tăng 6,5%.
 


Hải Vân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật