Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước tháng 1/2018 (15:55 02/02/2018)


HNP-  Tính đến giữa tháng 1/2018, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 19,9 nghìn tỷ đồng, bằng 1,5% dự toán năm; tổng chi ngân sách nhà nước đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5%. Đây là thông tin vừa được Cục Thống kê công bố.


Đứng đầu trong thu ngân sách là thu nội địa đạt 13 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2% dự toán năm. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 447 tỷ đồng, bằng 0,3% dự toán; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không kể dầu thô 688 tỷ đồng, bằng 0,3%; thu thuế công, thương nghiệp và dịch vụ ngoài Nhà nước 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,1%; thu thuế thu nhập cá nhân 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 1,2%; thu thuế bảo vệ môi trường 100 tỷ đồng, bằng 0,2%; thu tiền sử dụng đất 3,3 nghìn tỷ đồng, bằng 3,8%. Theo sau thu nội địa là thu từ dầu thô đạt 1,2 nghìn tỷ đồng, bằng 3,4% và thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 5,7 nghìn tỷ đồng, bằng 3,2%.
 
Ước tính, tổng chi ngân sách nhà nước tháng 1 đạt 38,3 nghìn tỷ đồng, bằng 2,5% dự toán năm. Các khoản chi cụ thể gồm chi đầu tư phát triển đạt 2,5 nghìn tỷ đồng, bằng 0,6%; chi trả nợ lãi 5 nghìn tỷ đồng, bằng 4,4%; chi thường xuyên 30,8 nghìn tỷ đồng, bằng 3,3%.
 
Vốn đầu thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 1 vừa qua ước đạt 16.175 tỷ đồng, bằng 4,9% kế hoạch năm và tăng 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, nguồn vốn trung ương quản lý là 3.192 tỷ đồng, bằng 4,8% kế hoạch năm và tăng 9,2%; vốn địa phương quản lý đạt 12.983 tỷ đồng, bằng 4,9% và 15,1%.
 
 
 

N.H


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật